Navigace

Obsah

Stránka

Chiariho obraz v reportáži České televize


Reportáž (ČT24) ZDE

 

 


2. 6. 2012

UNIKÁTNÍ OBOUSTRANNĚ MALOVANÝ OBRAZ V APARTMÁNU KINSKÝCH


V prostorách Státního zámku v Opočně je možno (v rámci prohlídky celého zámku) zhlédnout unikátní oboustranně malovaný obraz italského barokního mistra tvořícího především v Římě, Giuseppe Bartolomea Chiariho. Rozměrná olejomalba (261 x 187 cm) s náboženským motivem Madony s Ježíškem, křížem a svatým Štěpánem na straně jedné a Panny Marie Ochranitelky na straně druhé je mimořádně cenným a hodnotným dílem sloužícím v minulosti patrně v procesích či jako oboustranně malované oltářní plátno.
 
G. B. Chiari - detail objevené strany díla s Pannou Marií Ochranitelkou
 
V rámci českých veřejných i soukromých sbírek nemá dílo srovnání, obdobnou paralelu nenalezneme ani v předních evropských galeriích či muzeích.
 
Oboustranný obraz je prezentován způsobem odpovídajícím jeho specifickému uměleckému pojetí, a to ve speciálně vyrobeném vitrínovém stole doplněném zrcadly.
 
G. B. Chiari - detail objevené strany díla s Pannou Marií Ochranitelkou
 
Dílo je od června 2012 k vidění v nově zřízeném "apartmánu Kinských", instalovaném podle starých seznamů mobiliáře do vzhledu 1. poloviny 19. století. Dva pokoje nové expozice jsou vybavený historickým nábytkém převážně klasicistního a empírového stylu. Chiariho Madoně sekundují obrazy jako falzum A. R. Mengse Klanění pastýřů, rozměrné zátiší A. Kindermanna (část někdejší malované výzdoby stěn) nebo Vraždění betlémských dětí od neznámého Vláma. Nechybí výstavka drobných (často až kuriózních) exponátů, které vydaly opočenské depozitáře.
 
Více o možnosti prohlídky apartmánu na tomto odkazu.
 

2. 6. 2012

Proběhla první prezentace obrazu G. B. Chiariho


Informace a fotogalerii naleznete na tomto odkazu

 


1. 6. 2012

Opočenská zbrojnice v hledáčku odborníků předních světových sbírek zbraní


Není pochyb o tom, že největším lákadlem opočenského zámku je sbírka historických zbraní, jedna z největších a nejvýznamnějších v Čechách. Takto rozsáhlá kolekce je nejen vyhledávaným cílem turistů, ale i vynikajícím studijním fondem. Vedle zájemců z naší republiky neuniká pozornosti ani pracovníkům světových muzeí. Zatímco v loňském roce se s opočenskou platnéřskými pracemi italské provenience seznámili odborníci petrohradské Ermitáže, začátkem měsíce jsme přivítali návštěvu z Metropolitního muzea umění v New Yorku. Assistant Curator tamního oddělení zbraní a zbroje, pan Dirk Breiding, se u nás zaměřil především na svou srdeční záležitost – kuše.

 

Lovecký sál

 


18. 5. 2012

Film z Opočna na přehlídce MUSAIONFILM 2012


Východočeské muzeum v Hradci Králové přihlásilo do letošního ročníku přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM dva své tituly. Jedním z nich je i "Což byla svedena bitva?", natočený v interiérech opočenského zámku. Soutěžní přehlídka se koná ve dnech 6.-8.6.2012 v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Zájemci mohou film samozřejmě zhlédnout i v jeho "domácím prostředí" -  v nové expozici Památníku bitvy 1866 na Chlumu.

Více informací naleznete na stránkách Východočeského muzea v Hradci Králové

 


9. 5. 2012

Stavební akce - střecha jízdárny


Se začátkem nového měsíce započaly práce na střeše zámecké jízdárny. Cílem největší investiční akce tohoto roku je jak obnova krovu, tak vyměna střešní krytiny.

Krov jízdárny pochází z období kolem roku 1850 a je zajímavou ukázkou smíšené konstrukce, v níž se vedle dřevěných trámů uplatňují ocelová táhla.

 

Jízdárna

 


2. 5. 2012

Instalace "pokojů Kinských" zahájena


Pokoje Kinských, které budou zpřístupněny na zářijové Dny památek, se v těchto dnech dostávají z fáze návrhů k fázi realizace. Vybavení, které vychází ze starých seznamů mobiliáře, putuje z depozitářů a v nové části expozice nalézá své původní umístění.

 

Pokoje Kinských - stěhování

 


28. 4. 2012

Vyhrajte "Knížecí den na zámku Lednice"


Dne 1.5.2012 startuje další ročních věrnostního programu pro návštěvníky památek.

Navštivte pět památek a získáte šestý vstup zdarma, navíc můžete vyhrát hlavní cenu - Knížecí den na zámku Lednice.

Více informací a seznam zapojených památek naleznete po kliknutí na tento banner:

 

Věrnostní soutěž

 


27. 4. 2012

Prodloužené víkendy


Ve dnech 30.4.2012 a 7.5.2012 je zámek pro veřejnost otevřen.

 


27. 4. 2012

Co je nového v prohlídkových trasách


V roce 2010 byla pro potřeby reinstalace sálů obrazáren restaurována řada opočenských obrazů. Tvorbou nové expozice však restaurování na Opočně rozhodně neustalo. Do prohlídkových tras se tak (na své původní umístění) mohou po dlouhých letech vrátit díla Bitva a Vojenský tábor, které namaloval počátkem 18. století George van Breda.

 

George Breda - Bitva

George van Breda - Bitva (detail)

 

Zcela premiérové budou naproti tomu některé obrazy, do současnosti ukryté v depozitářích, v tzv. pokojích Kinských. Toto apartmá je nyní připravováno a veřejnosti bude představeno v průběhu sezony.

V březnu se na Opočno vrátila část exponátů, které byly zapůjčeny v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur v Praze. Etnografická hala tak mohla být doplněna o několik předmětů vyrobených Indiány – kupříkladu opaskem a pouzdrem na dýku kmene Černonožců nebo košíkářskými pracemi Pueblanů.

Zbrojnice obohatily ukázky mučících nástrojů – palečnice a španělská bota, psí obojky nebo nejstarší kus nábytku opočenské sbírky – pozdně gotická truhla.

 


18. 4. 2012

Stránka