Navigace

Obsah

Stránka

Deník.cz: Hradecký krajský soud projedná odvolání v kauze Opočno 12. ledna


Článek naleznete na tomto odkazu.

Informace o restituci zámku naleznete na tomto odkazu.

 


22. 12. 2014

Rychnovský deník: Opočenský zámek kvůli soudnímu sporu přišel o dotace téměř třicet milionů korun


Článek naleznete na tomto odkazu.

Informace o restituci zámku naleznete na tomto odkazu.

 


8. 12. 2014

Poděkování návštěvníkům


K poslednímu listopadu skončila na opočenském zámku návštěvnická sezona. Jaká byla? Velmi úspěšná! Do expozic bylo prodáno téměř 56 tisíc vstupů a doprovodných kulturních akcí se zúčastnilo výrazně přes 11 tisíc návštěvníků.

Děkujeme tímto všem, kteří v roce 2014 na Státní zámek Opočno zavítali! Věříme, že nám zachováte přízeň i v příštích sezonách.

Fotografie ze zazimování expozic

 


4. 12. 2014

Co se děje v parku?


V těchto dnech prochází opočenský park asanací a ozdravěním dřevin. Vedle bezpečnostních prořezů větví a kácení stromů, které byly vyhodnoceny jako nebezpečné, provedla minulý týden specializovaná firma i tahovou zkoušku u liliodendronu a jednoho z parkových buků.

Tahová zkouška je přístrojová metoda určená pro exaktní stanovení statických poměrů stromu jako celku. Jedná se o komplexní hodnocení, kdy se testuje jak odolnost proti zlomu, tak odolnost vůči vyvrácení.

Vyvinuta byla autory Sinnem a Wessollym (1987, 1988 a 1989) pod názvem Static Integrated Method (SIM), v České republice se používá od roku 1996.

Tahová zkouška se skládá z několika částí - terénního šetření, vlastní tahové zkoušky, zátěžové analýzy a výpočtu bezpečnosti stromu proti vyvrácení nebo zlomení. Její podstatou je přístrojové měření mechanických změn při statickém zatížení stromu.

Terénní šetření spočívá v podstatě v inventarizaci daného stromu, se zřetelem na faktory ovlivňující statické poměry - výkopové a vůbec veškeré stavební práce v okolí stromu, v zaznamenání veškerých defektů stromu, přítomnosti dřevních hub, pěstebních zásahů, změření dendrometrických údajů a pořízení fotodokumentace.

Tahová zkouška spočívá ve zjištění mechanického chování stromu. Strom je uměle zatížen pomocí lanového navijáku upevněného buď k jinému stromu nebo k dostatečně těžkému vozidlu. Zatížení se provádí ve dvou na sebe kolmých směrech. Reakce stromu na toto zatížení se zaznamenává několika přístroji. Působící síla je měřena dynamometrem, vznikající deformace elastometrem a náklon kmene inklinometrem. Výsledkem této části je zjištění deformace a náklonu kořenového talíře při známé působící síle.

Při zátěžové analýze se pak pomocí speciálního softwaru a na základě digitální fotografie a změřených parametrů stromu (výška, šířka koruny) zjistí skutečná náporová plocha stromu a vyčíslí se síla, která na danou náporovou plochu působí při rychlosti větru 32 m/s. Výsledkem zátěžové analýzy je tedy kvantifikace síly působící na konkrétní strom při určité rychlosti proudění větru. Z takto zjištěných reálných údajů, a při znalosti materiálových vlastností dřeva, se vypočte skutečná odolnost stromu proti vyvrácení, zlomení a ukroucení kmene.

KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE

KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE

 


3. 12. 2014

Informace o uzavírkách parku od 20.11.2014


Od 20.11.2014 bude v zámecké parku probíhat ošetření dřevin. Z důvodů bezpečnosti bude park v případě nutnosti uzavírán, a to včetně části u letohrádku.

Informace o uzavírkách budou vyvěšovány na vstupu do parku v Zámecké ulici.

Po dokončení všech potřebných udržovacích prací (o termínu budeme informovat) bude park dále fungovat ve svém běžném zimním režimu.

Děkujeme za pochopení.

Prořez stromů v parku

 


19. 11. 2014

Rychnovský deník: Část "zámečáku" je opět uzavřena. Loni lidé zákaz vstupu porušovali.


Stejnojmenný článek si můžete přečíst ZDE.

 


13. 11. 2014

iDnes.cz: Kvůli možné restituci stát zmrazil milionové dotace pro zámek Opočno


Článek naleznete na tomto odkazu.

Informace o restituci zámku naleznete na tomto odkazu.

 


10. 11. 2014

Byl vložen přehled hlavních kulturních akcí na příští rok


Na tomto odkazu si můžete stáhnout rámcový kulturní kalendář na sezonu 2015. Jedná se zatím o přehled hlavních a pravidelně se opakujících akcí, který bude samozřejmě průběžně doplňován a upřesňován.

 


7. 11. 2014

Opočenský palmový skleník na Českém rozhlasu


Rozhlasový pořad a článek o "palmáku" naleznete na tomto odkazu.

Palmový skleník v areálu opočenského zámku

 


7. 11. 2014

Provoz zámeckého parku v zimním období - info


Na základě smlouvy mezi Národním památkovým ústavem a Městem Opočnem je upraven zimní provoz v části zámeckého parku takto:

 
Část parku „u letohrádku“ je v od 1.11.2014 do 31.3.2015 přístupná pro veřejnost denně od 8.00 hod. do 16.00 hod. (Návštěvní doba může být správou zámku aktuálně upravena, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Za tmy, sněhu, náledí a při silném větru je vstup do parku zakázán.)
 
Vstup/výstup do přístupné části parku je výhradně branou ze Zámecké ulice.
Nepřístupná část parku je od přístupné oddělena mobilními zábranami – plotem.
Do nepřístupné části parku je vstup zakázán.
 
Město Opočno v přístupné části parku zajišťuje:
- náležitou údržbu a bezpečnou schůdnost cest
- úklid a svoz odpadu
 
V případě výrazně nepříznivých povětrnostních podmínek, jiných okolností ohrožujících bezpečnost návštěvníků či majetku a v případě nedodržování podmínek stanovených smlouvouNávštěvním řádem parku má zástupce Národního památkového ústavu právo celý park uzavřít bez předchozího upozornění. Oznámení o uzavření bude zástupci města Opočna ohlášeno následně.
 
Letohrádek
 

3. 11. 2014

Stránka