Navigace

Obsah

Stránka

Restituce zámku - nová stránka


Na připomínky a žádosti z řad veřejnosti zřizujeme na tomto webu stránku o znovuotevřeném restitučním sporu o náš zámek. Informace, doposud rozeseté v různých sekcích stránek, se zde nově setkávají na jednom místě.

Po otevření tohoto odkazu se tedy můžete seznámit nejen s aktuálním stavem kauzy, ale i s její historií, s publikovanými statěmi odborníků a zejména zlomovými nálezy Ústavního soudu.

 


20. 1. 2015

Události v regionech ČT: O zámku v Opočně znovu před soudem


Reportáž ČT na tomto odkazu.

Informace o restituci zámku naleznete na tomto odkazu.

 


13. 1. 2015

Jak to bude se svatbami v roce 2015?


I v roce 2015 bude možné uskutečnit na Státním zámku Opočno svatební obřad.

Změnou oproti loňskému roku je prodloužení období, ve kterém si bude možné pronajmout prostor tabulnice, na duben až říjen. Počet míst k sezení se navyšuje na čtyřiadvacet.

Vše o svatbách naleznete na tomto odkazu.

 


13. 1. 2015

Novinky.cz: Vydání zámku Opočno opět ve hře, soud zamítl odvolání památkářů.


Článek naleznete na tomto odkazu.

Informace o restituci zámku naleznete na tomto odkazu.

 


12. 1. 2015

Práce na dřevinách v parku, konec bezpečnostních uzavírek parku u letohrádku


Přestože nám začala opravdová zima a venku vesele proletuje sníh, probíhá tento týden v parku odstraňování pařezů. Tato poslední fáze podzimních prací na dřevinách ukončuje období, kdy byl park v případě potřeby uzavírán v celém rozsahu. (O zimním provozu parku se dozvíte vše potřebné na tomto odkazu.)

Během prací, probíhajících od 20. listopadu, byl u 36 stromů proveden redukční, zdravotní nebo bezpečnostní řez a šest dřevin bylo pokáceno. Ve dvou případech byla provedena tahová zkouška, na jejímž základě byl redukčním řezem ošetřen liliodendron nedaleko palmového skleníku a poražen buk poblíž letohrádku.

Kácení buku - KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE Kácení buku - KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE

Práce na liliodendronu - KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE Provádění řezu koruny - KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE

 

Pro zajímavost přikládáme skeny části znaleckého posudku s výsledky tahové zkoušky buku:

KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ

 


5. 1. 2015

Opočenské exponáty na výstavách


Od prosince do března jsou expozice Státního zámku Opočno pro prohlídky uzavřeny. Řada opočenských exponátů však nezůstává očím návštěvníků skryta ani v zimním období. Jako zápůjčky jsou k vidění na dvou výstavách – v Praze a Ostravě.

 

Hrady a zámku objevované a opěvované

je velkolepá výstava, která je řešena jako putování tisíciletou historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými šesti sty nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky na našem území.

Ve „vybrané společnosti“ exponátů jakými jsou např. relikviář sv. Maura či obrazy z karlštejnské kaple sv. Kříže je prezentován i opočenský náhrobní obraz Žerotínský epitaf.

Více o výstavě zde:

Klikněte

 

Od Alexandra k Tamerlánovi / Válečná tažení na Velké hedvábné cestě

je projektem, který nemá u nás ani ve střední Evropě doposud žádnou analogii. Kolegium odborníků na jednotlivé aspekty dějin vojenství v oblastech ležících na Hedvábné cestě se touto problematikou zabývalo intenzivně 4 roky. Výsledkem je výstava, na jejíž realizaci se formou výpůjček či jinými formami spolupráce podílelo cca 130 institucí z 20 států světa. Podařilo se vůbec poprvé zpracovat komplexní dějiny Hedvábné cesty na pozadí válečných událostí, které podstatu tohoto fenoménu, stejně tak jako všech oblastí, které na této legendární transkontinentální spojnici leží, od počátku měnily a tvarovaly.

Součástí výstavy je i více než 20 předmětů ze sbírek našeho zámku. Jedná se o zbraně a součásti ochranné zbroje převážně indo-perského a čínského původu.

Více o výstavě zde:

Klikněte

 


4. 1. 2015

Deník.cz: Hradecký krajský soud projedná odvolání v kauze Opočno 12. ledna


Článek naleznete na tomto odkazu.

Informace o restituci zámku naleznete na tomto odkazu.

 


22. 12. 2014

Rychnovský deník: Opočenský zámek kvůli soudnímu sporu přišel o dotace téměř třicet milionů korun


Článek naleznete na tomto odkazu.

Informace o restituci zámku naleznete na tomto odkazu.

 


8. 12. 2014

Poděkování návštěvníkům


K poslednímu listopadu skončila na opočenském zámku návštěvnická sezona. Jaká byla? Velmi úspěšná! Do expozic bylo prodáno téměř 56 tisíc vstupů a doprovodných kulturních akcí se zúčastnilo výrazně přes 11 tisíc návštěvníků.

Děkujeme tímto všem, kteří v roce 2014 na Státní zámek Opočno zavítali! Věříme, že nám zachováte přízeň i v příštích sezonách.

Fotografie ze zazimování expozic

 


4. 12. 2014

Co se děje v parku?


V těchto dnech prochází opočenský park asanací a ozdravěním dřevin. Vedle bezpečnostních prořezů větví a kácení stromů, které byly vyhodnoceny jako nebezpečné, provedla minulý týden specializovaná firma i tahovou zkoušku u liliodendronu a jednoho z parkových buků.

Tahová zkouška je přístrojová metoda určená pro exaktní stanovení statických poměrů stromu jako celku. Jedná se o komplexní hodnocení, kdy se testuje jak odolnost proti zlomu, tak odolnost vůči vyvrácení.

Vyvinuta byla autory Sinnem a Wessollym (1987, 1988 a 1989) pod názvem Static Integrated Method (SIM), v České republice se používá od roku 1996.

Tahová zkouška se skládá z několika částí - terénního šetření, vlastní tahové zkoušky, zátěžové analýzy a výpočtu bezpečnosti stromu proti vyvrácení nebo zlomení. Její podstatou je přístrojové měření mechanických změn při statickém zatížení stromu.

Terénní šetření spočívá v podstatě v inventarizaci daného stromu, se zřetelem na faktory ovlivňující statické poměry - výkopové a vůbec veškeré stavební práce v okolí stromu, v zaznamenání veškerých defektů stromu, přítomnosti dřevních hub, pěstebních zásahů, změření dendrometrických údajů a pořízení fotodokumentace.

Tahová zkouška spočívá ve zjištění mechanického chování stromu. Strom je uměle zatížen pomocí lanového navijáku upevněného buď k jinému stromu nebo k dostatečně těžkému vozidlu. Zatížení se provádí ve dvou na sebe kolmých směrech. Reakce stromu na toto zatížení se zaznamenává několika přístroji. Působící síla je měřena dynamometrem, vznikající deformace elastometrem a náklon kmene inklinometrem. Výsledkem této části je zjištění deformace a náklonu kořenového talíře při známé působící síle.

Při zátěžové analýze se pak pomocí speciálního softwaru a na základě digitální fotografie a změřených parametrů stromu (výška, šířka koruny) zjistí skutečná náporová plocha stromu a vyčíslí se síla, která na danou náporovou plochu působí při rychlosti větru 32 m/s. Výsledkem zátěžové analýzy je tedy kvantifikace síly působící na konkrétní strom při určité rychlosti proudění větru. Z takto zjištěných reálných údajů, a při znalosti materiálových vlastností dřeva, se vypočte skutečná odolnost stromu proti vyvrácení, zlomení a ukroucení kmene.

KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE

KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ FOTOGRAFIE

 


3. 12. 2014

Stránka