Zahajovací koncert pedagogů Letních interpretačních kurzů Opočno

Kulturní akce

V interiéru opočenské zámecké obrazárny vystoupí:

Jitka Fowler Fraňková - klavír, Iva Svobodová Kramperová - housle, Jan Zemen - viloncello, Markéta Výborná - klavírní spolupráce

Pořádají: Konzervatoř Pardubice, Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích, Opočenská beseda