Renesanční móda napříč Evropou – přednáška na zámku Opočno

Vzdělávání

Přednáška Aleny Zvolánkové v rámci Roku renesanční šlechty nabídne obecný přehled o renesanční módě a jejích vývojových tendencích v evropském prostoru.

První část přednášky bude věnována souvislostem mezi myšlenkovým ovzduším ve společnosti, tzv. „duchem doby“ a oděvní kulturou. Následně se budeme podrobněji věnovat vybraným tématům – módě panovnických dvorů, obchodu s látkami, krejčovskému řemeslu a dalším.

VSTUP ZDARMA

Přednáška se koná v sále tabulnice opočenského zámku.

POZOR! DOPRAVNÍ OMEZENÍ VE MĚSTĚ OPOČNĚ V DEN PŘEDNÁŠKY