Pivní „války“ – přednáška na zámku Opočno

Přednáška

Přednáška Mgr. Jitky Jelínkové v rámci Roku renesanční šlechty se zabývá ekonomickou důležitostí pivní produkce v českých zemích, mapuje boj mezi městy a šlechtou o právo várečné a představuje podobou raně novověkých šlechtických pivovarů.

VSTUP ZDARMA

Koná se v sále tabulnice opočenského zámku.