Válka a vojenství v období renesance - přednáška na zámku Opočno

Přednáška

V přednášce se krátce seznámíme s nejvýznamnějšími válečnými konflikty, které postihly střední a západní Evropu v 16. století. Zaměříme se na vývoj dobového vojenství, který byl ovlivněn obratem vzdělanců k antickým autoritám a studiem děl starověkých válečníků. Podíváme se též na rozvoj pevnostního stavitelství a v rámci něho na počátky bastionových pevností. Za jeden ze zásadních pramenů pro studium daného tématu lze označit vojenské příručky, a proto si představíme ty nejvýznamnější z nich. Příslušné knihy nám také poslouží jako zdroj ilustrací, které nám pomohou nahlédnout nejen do životů tehdejších důstojníků, ale i prostých vojáků a jejich rodin.

Přednáší: Klára Andresová

VSTUPNÉ 50 KČ

Místo konání: sál tabulnice opočenského zámku.

Více informací na webu pořadatele