Hospodářské dvory v krajině - přednáška na zámku Opočno

Přednáška

přednáška z cyklu Barokní krajina
Krajina kultivovaná – barokní šlechtic jako pečlivý hospodář

Ke kulturní krajině neoddělitelně patří hospodářské dvory, stojící uprostřed obdělaných pozemků nebo vystupující ze zástavby vsí. Přímé i nepřímé urbanistické vazby, někdy podtržené cestami, je spojují mezi sebou a s jinými monumentálními stavbami bývalých panství. Prostředí dvorů bezprostředně spoluvytvářely přilehlé zahrady, ovocné sady, struktura příslušných polí, luk a pastvin, místy doplněná remízky nebo rybníky. Začlenění dvorů do krajiny nám ilustrují, respektive přiblíží historické mapy a císařské otisky stabilního katastru, propojené s fotografiemi současného nebo do nedávna dochovaného stavu.

Ing. Jan Žižka, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech
Přednáška se koná v sále tabulnici zámku v Opočně

Vstup volný

Plakát akce