Noční prohlídky opočenským zámkem s rozšířením výkladu u vybraných renesančních exponátů

Netradiční prohlídka

Noční prohlídky opočenským zámkem 2018

"Repríza" loňských nočních prohlídek II. návštěvnického okruhu s průvodcem, letos v komornějším pojetí s max. 15 návštěvníky ve skupině.

Zahájení prohlídek ve: 21:00, 21:20, 21:40, 22:00 a 22.20 hod.

Předpokládaná délka prohlídky: cca 60 min.

Rezervace doporučena!

(Nejedná se o hrané ani kostýmované prohlídky.)

Ceník akce a další informace