Noční prohlídky opočenským zámkem s rozšířením výkladu u vybraných renesančních exponátů

Netradiční prohlídka

Noční prohlídky opočenským zámkem 2018

"Repríza" loňských nočních prohlídek II. návštěvnického okruhu s průvodcem, tentokrát v komornějším pojetí s max. 15 návštěvníky ve skupině!

Výklad z běžných prohlídek bude při akci cíleně ustupovat podrobnějším informacím zejména o obrazech ze 16. století (včetně obrazů, které se běžně nevykládají). Kupříkladu portrétech Isabelly Clary Eugenie Španělské a neznámého saského šlechtice s jablkem, Chůvě s dítětem nebo kopiích Rafaelova Klanění pastýřů nebo madony s Ježíškem Giulia Romana. V první řadě však o tzv. Žerotínském epitafu, „Sartově“ madoněKristovi mezi učenci, které patří mezi díla, která by byla ozdobou každé sbírky.

U opočenských maleb se návštěvníci dozví, že mezi kvalitními renesančními malíři byly i ženy, prostor bude věnován i falzifikátorskému umění někdejšího správce obrazové sbírky Františka Horčičky, předpokládanému spolutvůrci Rukopisů královedvorského a zelenohorského.

Nastíněna bude též problematika renesanční přestavby zámku nebo výroby a užívání renesančního skla.

Zahájení prohlídek ve: 21:00, 21:20, 21:40, 22:00 a 22.20 hod.

Předpokládaná délka prohlídky: cca 60 min.

Rezervace doporučena!

(Nejedná se o hrané ani kostýmované prohlídky.)

Ceník akce a další informace