Stavební vývoj „starého“ Opočna (výstava)

Výstava

  • Opočno ()
  • 25. 5. 2018–31. 8. 2018
  • 9.00–16.00
  • Vstup zdarma

Panelová výstava na II. nádvoří zámku představí vývoj opočenské zámecké budovy, který se pro nedostatek pramenů daří až v poslední době rozkrývat ze sekundárních zdrojů.

Panely představí slovem i obrazem nejnovější poznatky o vývoji zástavby na opočenské ostrožně od raného středověku po současnost. Z artefaktů budou k vidění dveře s druhotně použitým kováním z časů opočenského hradu, odlitek náhrobku stavebníka zámku Viléma Trčky nebo barokní hodinový stroj (dle ústní tradice původně považovaný za hodiny ze shořelé zámecké věže). Na nádvoří se na dobu výstavy vrátí dvojice polních děl z původního mansfeldského majetku vyrobená v 17. století slavnou haagskou hutí.

Výstava bude volně přístupná na II. nádvoří zámku. Slavnostní zahájení výstavy proběhne dne 25. 5. 2018 v 17.00 hod. Se stavebním vývojem Opočna přítomné seznámí Ing. Jiří Slavík.

Akce se koná v rámci oslav výročí 950 let od první zmínky o opočenském hradišti.

Související akce

Archeologické exponáty opočenského zámku (výstava)
Výstava

Archeologické exponáty opočenského zámku (výstava)

  • Opočno ()
  • 26. 5. 2018–31. 10. 2018
  • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele