Opočenské zámecké sklepy

Pro děti

Hra pro děti v mimořádné zpřístupněném opočenském sklepení.

Pořádá MÚ Opočno a B. Tymichová v rámci oslav výročí 950 let od první zmínky o opočenském hradišti.