„Něco málo“ o puškařích z Opočna a okolí

Výstava

  • Opočno ()
  • 30. 3. 2019–30. 5. 2019
  • 9.00–14.45
  • Běžné vstupné dle okruhu
Něco málo o puškařích z Opočna a okolí

Výstava zaměřená na produkci puškařů spjatých s panstvím Opočno.

Náchodskému a opočenskému panství dodával J. Brandejs z České Skalice, A. Paul z Dobrušky, I. Čtrvtečka z Opočna a další. Všichni byli potvrzením, že v závěrečném období přechodu od rukodílné k tovární výrobě vznikly zejména na českém venkově lovecké zbraně, které jsou pozdním, ale zářícím květem puškařského umění.“ (Ludiše Letošníková, Lovecké zbraně v Čechách)

K vidění budou práce mistrů: Jana Procházky (Opočno), Ignáce Andrese Procházky (Opočno), Jana Baptisty I. Procházky (Opočno), Jana Baptisty II. Procházky (Opočno), W. Pancyho (Opočno), J. Čtvrtečky (Opočno), Václava Trunečka (Dobruška) a Josefa Jelena (Bolehošť).

Laik se z libreta dozví základní údaje o životě a profesním působení uvedených řemeslníků, na zasvěceného návštěvníka bylo myšleno při výběru exponátů. Většina ze 14 vystavených zbraní není totiž během běžných prohlídek k vidění vzhledem k jejich historickému umístění „za provázky“.

Jedna za všechny:

Párová perkusní brokovnice. Výzdoba rytím a vykládáním stříbrem (hlaveň).
Autorem pravděpodobně Ignác Andres Procházka, *18. 6. 1792 v Semechnicích (Opočno č. 1), knížecí puškař na Opočně, uváděn jako nabíječ, obslužný myslivec – Büchsenspanner u knížete Colloreda, sňatek s Annou Patočkovou z Opočna 23.

Seznam vystavených exponátů

Výstavu je možné zhlédnout v rámci prohlídek prohlídek zbrojnic.

Od 1. 6. bude zahájena obdobně zaměřená výstava Pistole z opočenských depozitářů.

Související zprávy

K dostání je nová kniha na téma opočenské zámecké zbrojnice

18. 6. 2017 (aktualizováno 27. 3. 2018)

Informace a ukázky z knihy „Scheurerův lískový katalog - opočenská sbírka zbraní. Kritický katalog.“

Články o opočenských sbírkách

5. 2. 2018

Ve Zprávách památkové péče vyšly tři články týkající se opočenského mobiliárního fondu. Konkrétně zbrojnic, obrazáren, etnografických kolekcí a knihovny.