Arcibiskup Karel Otčenášek - 23. biskup královéhradecký

Výstava

Exteriérová výstava „Arcibiskup Karel Otčenášek - 23. biskup královéhradecký“ je věnována Mons. Karlu Otčenáškovi, který by se v roce 2020 dožil sta let.

Rodák z Českého Meziříčí na Rychnovsku je významnou osobností moderních dějin Hradce Králové i celé královéhradecké diecéze, osobní přítel svatořečeného papeže Jana Pavla II., ale zejména člověk, který vytrval v pevnosti své víry a nikdy nezapomněl na lidskost, přátelskost a respekt jednoho k druhému.

Ačkoliv byl mladý kněz vysvěcen na biskupa již ve svých třiceti letech, tedy dříve, než bývá obvyklé, úřadu se mohl ujmout až po změně poměrů v našem státě, po dlouhých čtyřiceti letech. Mezitím prošel nejen vyhnanstvím mimo diecézi, ale i internací, vězením, odejmutím státního souhlasu, které vyplnil prací v opočenské mlékárně. Nikdy se však nepodařilo zlomit jeho ducha, jeho pevnou víru a lidství. Celý život arcibiskupa Karla Otčenáška je tím největším a nejkonkrétnějším naplněním jeho ideje svatodušního spřátelování, lásky mezi lidmi v požehnání Ducha svatého.

Výstavu ve spolupráci se správou Státního zámku Opočno a celý projekt Století Karla Otčenáška pořádá spolek Saeculum, z.s. (lat. století) za podpory Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

www.karelotcenasek.cz

Výstava instalována pod arkádami SZ Opočno, vstup možný v provozní době zámku.

 

Na akcích může být správou zámku pořizován fotografický nebo filmový materiál (více zde).
Změna programu a termínu vyhrazena.