EHD 2013: Poklady opočenské zbrojnice: plátová zbroj (přednáška)

Také jste slyšeli, že rytíř ve zbroji nebyl po sražení k zemi schopen bez cizí pomoci vstát? Nebo že mu zpět na koně musela dopomáhat kladka? Tyto i další mýty byly vyvráceny během sobotní přednášky s tématem plátové zbroje.

Historik a pracovník Východočeského muzea v Hradci Králové Mgr. Stanislav Hrbatý v úvodu seznámil dorazivší zájemce s historií sběratelství militárií a pokusil se osvětlit motivace našich předků kolekce historických zbraní a zbrojí tvořit. Poté představil vývoj ochranného odění od gotiky, kdy byl středověký rytíř poprvé „zakut“ do ocelových plátů od hlavy až k patě, až po ústup zbrojí po třicetileté válce.

Přednáška neměla standardní „statickou“ podobu, ale probíhala přímo mezi exponáty rytířského sálu. Díky bohatosti sbírky si návštěvníci přednášky ověřovali vyslechnuté informace přímo na jednotlivých kusech mobiliáře, neboť na Opočně jsou základní vývojové typy zbrojí (nebo jejich části) k vidění. Prostor tedy dostala historie zbroje pro jízdu, pěchotu i turnaje, bohaté šlechtice i prosté žoldnéře.

Vzhledem k tomu, že velmi důležitou byla u ochranného odění i estetická stránka, řeč byla i o technikách zlacení, leptu, cizelování a dalších druzích výzdoby povrchu plátů. Nechyběla ani kurióznější témata - kupříkladu zbroj pro děti.

Přednáška se uskutečnila v rámci EHD – Dnů evropského dědictví a rádi bychom, aby nebyla svého druhu poslední. Příště tedy u zbraní chladných? Nebo palných?.... Fotografie přikládáme.

Zpět