EHD 2013: Vybraná témata z mariánské ikonografie (přednáška)

Druhá z přednášek k EHD 2013 (Dnům evropského kulturního dědictví) navázala na loňské téma renesančních obrazů a zůstala u problematiky malířství.

Historik umění Mgr. Matouš Jirák promluvil o ikonografii zobrazování Panny Marie, a to - stejně jako o den dříve Stanislav Hrbatý - přímo v expozici u jednotlivých exponátů.

Mariánská tématika je v opočenské obrazové sbírce bohatě zastoupena - zobrazení Bohorodičky tvoří mezi ostatními výjevy přibližně desetinu. Do větší hloubky, než je možné v běžných prohlídkách, byly představeny k tématu nejvýmluvnější obrazy v čele s unikátními kusy, jakými jsou oboustranně malované plátno G. B. Chiariho nebo Madona s Ježíškem a malým Janem Křtitelem vztahovaná k vynikajícímu Florenťanovi Andreovi del Sarto.

Zpět