EHD 2016: Julius Scheurer a Opočno (přednáška)

Poslední přednáška sezony 2016 otevřela téma evidence a dokumentace opočenské sbírky zbraní a zbroje. Sbírky, která patří bezpochyby mezi nejvýznamnější soubory svého druhu v naší republice.

 

Mgr. Matouš Jirák z josefovského územního odborného pracoviště NPÚ představil v krátkém úvodu nejdůležitější okruhy sběratelského zájmu původních majitelů a podal základní informace o nedávném srovnávání historických inventářů se současnou evidencí.

 

Konkrétní výsledky průzkumu historických soupisů mobiliáře a porovnávání současné podoby sbírky s historickým stavem přiblížil účastníkům Milan Junek ze správy zámku. To v návaznosti na charakter sbírky, její historii, složení a vývoj jejího uspořádání. Důležitým tématem byly proměny způsobů evidence exponátů od 18. století po současnost.

 

Zvláštní pozornost byla věnována unikátnímu ilustrovanému inventáři z první třetiny 20. století...

 

...a jeho autorovi, vídeňskému odborníkovi Juliu Ernstu Scheurerovi.

 

V závěru přednáška byly pro zajímavost představeny exponáty, které (ač zaneseny v historických inventářích) nejsou již v současnosti v opočenském mobiliárním fondu přítomny.

 

Program pokračoval v expozicích zámku komentovanou vernisáží na stejné téma připravené výstavy... 

 

...v jejímž rámci jsou u zhruba 50 vybraných exponátů umístěny věrné kopie Scheurerových ilustrovaných lístků. Na šestici exponátů, které nejsou v běžných prohlídkách k vidění, je dále pomocí reprodukcí historických inventářů demonstrována historie jejich evidence. Panelová instalace seznamuje návštěvníka se sbírkou, jejím vývojem, osobností a odborným působením J. Scheurera a historií opočenského sběratelství obecně. Na výstavu srdečně zveme (více informací).

 

Závěr večera patřil tradičně dotazům, které místy spontánně přecházely v živou diskuzi.

Téma opočenské zbrojnice je bezpochyby atraktivní a byla by škoda se mu v dalších letech nevěnovat. Dny evropského dědictví jsou k tomu vynikající příležitostí.

V rámci výzkumného programu je plánováno vydání kritického katalogu - více zde.

Pár fotografií přikládáme níže.

Více o akci

Zpět