EHD 2016: Julius Scheurer a Opočno (výstava)

Opočenský zámek uzavřel své letošní kulturní akce výstavou o evidenci a dokumentaci sbírky zbraní a zbroje.

Výstava reflektovala proměny evidence exponátů od prvních dochovaných inventářů z 18. století po moderní elektronický způsob katalogizace.

 

Zvláštní pozornost byla věnována osobnosti Julia Ernsta Scheurera, který pro Josefa Hieronyma Colloredo-Mannsfelda opočenskou zbrojnici odborně uspořádal a zanesl do čtveřice soupisů.

 

Nejzajímavějším z nich je nepochybně unikátní soubor 2029 kartotéčních lístků se Scheurerem vlastnoručně vyhotovenými stínovanými perokresbami.

 

Výstava představovala na reprodukcích historických inventářů způsob zaevidování vybraných opočenských sbírkových předmětů.

 

Pro instalaci byly zvoleny exponáty, které nejsou v běžných prohlídkách k vidění a které jsou zajímavé nejen po stránce historie jejich evidence, ale kupříkladu i pro vysokou kvalitu jejich provedení, nálezové skutečnosti či technickou neobvyklost.

 

U zhruba padesáti exponátů bylo možné podle přiložené karty porovnat přesnost Scheurerovy kresby a popisu.

Libreto výstavy obsahovalo informace o opočenském sběratelství, sbírce zbraní a její historii a samozřejmě Juliu Scheurerovi a jeho odborné činnosti u nás i v zahraničí.

 

Výstavu zahájila komentovaná vernisáž.

V rámci výzkumného programu je plánováno vydání kritického katalogu - více zde.

Více o akci

Výstava a přednáška byly uskutečněny v rámci plnění výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, dílčího úkolu „Pět století sběratelství na zámku v Opočně“, financovaného z podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO, projekt 99H3062130).
 
Zpět