Hradozámecká noc opočenská 2015

"V režii nešikovné vědmy."

 

Jak to vše probíhalo?

 

Loňský ročník Hradozámecké noci opočenské otevírala duha. Letos její místo nad oborou zaujímá měsíc v úplňku. Co přijde příště?…

 

Ignorujíc veškeré jevy na nebi, zahajuje průvodce Aleš prohlídku etnografické haly. Cíl má vytýčen jasně – vyhnout sem všem oživeným postavám. Hodlá si zkrátka oddrmolit své (jak je zvyklý) a bleskově odkvačit na „každosobotní“ pivo. Zatracené přesčasy…

 

Myslet si, že se dá zámkem nepozorovaně proklouznout (navíc coby doprovod skupiny čtyřiceti návštěvníků) je opravdu naivní. Zvláště, je-li na konzultaci ve věci africké sbírky přizván sám Emil Holub. Významný cestovatel ihned spontánně vykládá o zásadách lovu exotické zvěře (a to aniž ho o to kdokoliv žádal, což platí zejména pro rozmrzelého průvodce Aleše)… 

 

Ač byli návštěvníci předem varování, že se dá čekat rozprchnutí průvodcovského ansáblu, nikoho by nenapadlo, že se tak stane již po prvním sále expozic. Od této chvíle je prohlídka ponechána svému osudu a plně vystavena reji postav oživených z rozličných historických dob. Mimochodem – Aleš si ještě téhož večera podává žádosti o provádění na nejodlehlejší hradní zříceniny naší vlasti, kde předpokládá svatý klid a doufá v nízkou (nebo pokud možno nulovou) návštěvnost….

 

Průvodci se ale nelze divit, „zlá Manda“ je vskutku strašlivá. Navíc začíná být víc než jasné, že vědma najatá na vyvolání postav pro tuto akci pomíchala naší Hradozámeckou noc s jinými svými zakázkami. Zejména s oslavou dvoustého výročí bitvy u Waterloo konanou dnešního večera v Schönbrunnu. Snad právě na zámku rakouských císařů v tutéž dobu zmateně pobíhají nic nechápající organizátoři vraždy Valdštejna a Mandina syna Adama Erdmana Trčky. Někdejší opočenská paní se jich totiž na Opočně nedočká a její 381 let připravovaná odplata se prozatím odkládá. Dost možná do další Hradozámecké noci…

 

Císařská vychovatelka chvíli považuje opočenskou pracovnu za své komnaty v Hofburgu, nezaskočena se ale začne ihned příchozí společnosti věnovat. Naštěstí na opočenském zámku nechybí portréty Habsburků. A jak by někdo z nás mohl znát členy císařského rodu lépe? Jak by je někdo z nás mohl znát osobně?...

 

Je toto další omylem zhmotněný duch, nebo osoba z masa a kostí, která pouze využívá šera komnat ke kriminální činnosti?…

 

K naplnění skutkové podstaty trestného činu krádeže v jídelně skutečně dochází, snaha o předání zlotřilce do rukou spravedlnosti má navíc nečekané vyústění. Zámecký kustod je zpočátku pánem situace, jeho zásah ale nakonec končí nečekanou „remízou“…

 

Nejhorší však šéfa místního služebnictva teprve čeká. Dovolil si totiž požádat ráznou služebnou o čistou košili. Pokolikáté již dnes? Služebná vtrhne divoce do jídelny. Snad si nevábný stav kustodova šatu spojuje s tématem scénky, jímž je pijáctví v historii. Vše je ale úplně jinak…

 

Další zjevení má sice připravenou řeč o zmíněném Waterloo pro schönbrunnské posluchače, to ale nevadí. Znalost evropské historie mladého 19. století pro poučení návštěvníků naplno využívá i na Opočně. Vždyť přece právě na našem zámku se roku 1813 konala schůzka protinapoleonské koalice. A to pár měsíců před bitvou u Lipska! Že by záměna dvou nejvýznamnějších vítězství nad Napoleonem byla důvodem omylu vědmy-poplety? Snad. (Konkurz ona ženština vyhrála díky nejnižší ceně svých služeb – a podle toho to také vypadá. Správy zámků Opočna a Schönbrunnu jednají o společném postupu ve věci reklamace nesprávně zhmotněných historických osobností.)...

 

Nakonec alespoň zručná malířka využije nečekané setkání k vytvoření portrétu nad krb reprezentačního salónu…

 

(Skoro) přesně dle přání objednatelky…

 

„Co může být lehčího, než výklad o nábytku v křídle zámku s expozicí vývoje nábytku?“ kroutí hlavou empírová dáma a odhodlaně zastupuje prchnuvšího průvodce. V každém pokoji si ale dává záležet, aby mohla co nejrychleji přejít k vyprávění a anekdotám o svém milovaném tématu – módě….

 

Herdule neposlouchá. Co je ale pokažená krajka a nenávratně zauzlované paličky proti pomotaným legendám z opočenských obrazů…

 

Komtesy svými chabými znalostmi bohosloví a kunsthistorie přivádějí svou guvernantku téměř k šílenství. Před zhroucením je pedagožka spasena až závěrečným potleskem návštěvníků…

 

Když čtyřstý padesátý osmý pár aplaudujících rukou ukončí poslední prohlídku, je dávno po půlnoci. Zaměstnanci zámku připravují expozici pro ranní návštěvníky, než světla zhasnou a zámek ztichne. Že by ale pouze do příští Hradozámecké noci opočenské?...

Video z ukázkami z Hradozámeckých nocí opočenských 2011-2015

 

Zpět