Svátky s růží 2015

Stejně jako v minulých letech byly na letošním ročníku Svátku s růží představeny květinové vazby, v nichž měla dominantní postavení královna květin, růže. Květinová aranžmá však byla nově doplněna lyrickými texty autorů různých epoch a dob. Záměrem tohoto spojení bylo připomenutí růže jakožto zdroje inspirace pro umělce napříč staletími. Růže je na celém světě zmiňována v literatuře, zachycována na plátnech malířů a pro zdobnost svého květu hojně užívána jako dekor na skle, keramice i textilu. Najdeme ji na erbech rodů i měst, ornamentika růžového květu byla nepochybně inspirací pro rozetová okna gotických katedrál.

Prostřednictvím lyrických textů umístěných u růží jsme se pokusili připomenout jejich symboliku, která je neodmyslitelně spjata s láskou. Významnou roli v symbolice růží hrají také barvy, s vyznáním lásky je například tradičně spojována růže rudá. Růže je také symbolem mlčení a důvěrných tajemství, ne náhodou zdobila růžová ornamentika zpovědnice nebo štukovou výzdobu interiérů. Růže mohou díky svým trnům symbolizovat také bolest a uvadající okvětní lístky připomínají pomíjivost.

Umělci, jejichž lyrické texty doplnily květinové vazby letošního ročníku Svátku s růží, si byli bohaté a hluboké symboliky růžových květů velmi dobře vědomi a hojně ji ve svých dílech vyjadřovali.

Spojení květů a lyriky v překrásných historických prostorách opočenského zámku se nám zdála jako dobrá volba, nakolik se nám to povedlo, můžete posoudit v přiložené fotogalerii.

Zpět