Fotografování na akcích pořádaných na státním zámku v Opočně

V průběhu akcí může být správou zámku pořizována jejich fotodokumentace či videodokumentace. 

Tato fotodokumentace/videodokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů NPÚ pro účely:

  • prezentace na webových stránkách objektu a NPÚ
  • prezentace akcí v médiích
  • informování veřejnosti o uspořádání akcí
  • dokumentace akcí
  • archivace akcí ve fototéce
  • dokladování akce ve vztahu k poskytovateli dotace

Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud máte vůči tomuto jakékoliv výhrady, prosím obraťte se na pořadatele akce.

Informace o ochraně osobních údajů v NPÚ včetně poučení o Vašich právech naleznete na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.