O obnově historických zahrad. Zámecká zahrada v Miloticích

Podrobné informace

Rok vydání:

2005

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Počet stran:

28

50 Kč

Rozebráno

Příloha časopisu Památková péče na Moravě 10/2005.

Zamyšlení nad historickými zahradami, nad jejich současným životem i perspektivami. Jako příklad je uvedena vzorová obnova zámecké zahrady v Miloticích, která byla realizována v letech 1968–1972 podle projektu Dušana Riedla, k jehož 80. narozeninám tato drobná publikace vyšla.