Památky jižních Čech 2

Podrobné informace

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

České Budějovice

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

Jazyk:

česky

Počet stran:

192

ISBN:

978-80-85033-24-3

200 Kč

Rozebráno

Druhý svazek sborníku Památky jižních Čech mapuje dění v  památkové péči v posledním několika letech, upozorňuje na významné akce obnovy památek, nabízí ale také hlubší odborné studie o různorodém památkovém fondu jižních Čech. Několik studií si všímá unikátního areálu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, svazek obsahuje též ikonografický rozbor nástěnných maleb dientzenhoferovského kostela v Opařanech, studii o proměnách památkového pohledu na hřbitov v Albrechticích nad Vltavou, texty o průzkumech a restaurování fasád venkovských zámků a další témata doplněná velkým množstvím převážně barevných fotografií.

Obsah:

Martin Gaži: Editorial / 7

TUTELAE MEMORIA

 • Roman Lavička: Hřbitovní zeď v Albrechticích nad Vltavou. Zrcadlo památkové péče druhé poloviny 20. století / 9
 • Jan Müller: O malíři a restaurátorovi Tomáši Peterkovi (1882–1962) / 41

STUDIA

 • Milan Hlinomaz: Heraldika kláštera Vyšší Brod. K jubileu 750. výročí založení cisterciáckého opatství / 47
 • Jiří Franc: „Pohlédne-li na mě Bůh, rozkvetu“. K emblematice obrazu Pětisté výročí založení cisterciáckého kláštera Vyšší Brod / 62
 • Jana Kunešová, Martin Mádl: Malířská výzdoba jezuitské rezidence a kostela sv. Františka Xaverského v Opařanech / 87
 • Veronika Babická,  Michaela Špinarová, Jan Müller: Zámek Červený Újezdec 121
 • Jarmila Hansová, Vlastislav Ouroda, Veronika Babická: Kamenný domek v areálu čížkrajické tvrze / 134

RELATIONES

 • Zdeňka Prokešová: Záchranný archeologický výzkum na zámku Červená Lhota / 149
 • Danuše Thimová: Konzervace fasád tvrze ve Vlksicích / 153
 • Josef Masaryk: Obnova bývalé kovárny a ledárny v areálu českokrumlovského zámku / 156
 • Daniel Šnejd: Nález dymné jizby v domě č.p. 15 v Hořicích na Šumavě / 161
 • Milan Hlinomaz, Jan Škoda: Dosud neznámý náhrobník ve vyšebrodském klášteře / 169  
 • Zuzana Vaverková: Italská inspirace na zámku Hluboká k předlohám a restaurování luceren před vstupním mostem / 170
 • Kateřina Cichrová, Vladimíra Lipská, Martin Zmeškal: Restaurování rokokových saní
 • na zámku Český Krumlov / 173
 • Kateřina Cichrova: Tapiserie Hostina u Kalypso na zámku Jindřichův Hradec a její restaurování / 184