Prohlídky nočními expozicemi Opočna za námi

Zajímaly by návštěvníky tematické prohlídky? Odpověď na tuto otázku měla přinést nedávná noční akce.

Téma prvních opočenských co do tématu konkrétnějších prohlídek jakoby se nabídlo samo. Sezona 2017 byla Národním památkovým ústavem vyhlášena Rokem renesanční šlechty. A na opočenském zámku se mezi exponáty najde řada pozoruhodných kusů z této éry.

Výklad z běžných prohlídek při akci cíleně ustupoval podrobnějším informacím zejména o obrazech z 16. století. Kvalitních portrétech Isabelly Clary Eugenie Španělské a neznámého šlechtice s jablkem, Chůvě s dítětem nebo kopiích Rafaelova Klanění pastýřů a madony s Ježíškem Giulia Romana. V první řadě však o tzv. Žerotínském epitafu, „Sartově“ madoněKristovi mezi učenci, které patří mezi díla, která by byla ozdobou každé sbírky. U opočenských maleb se návštěvníci měli možnost dozvědět, že mezi kvalitními renesančními malíři byly i ženy, prostor byl věnován i falzifikátorskému umění někdejšího správce obrazové sbírky Františka Horčičky, předpokládanému spolutvůrci Rukopisů královedvorského a zelenohorského.

Nastíněna byla též problematika renesanční přestavby zámku, vývoje nábytku nebo výroby a užívání renesančního skla.

Akce evidentně přilákala řadu zájemců s hlubším zájmem o historii. Průvodci ocenili nezvyklé množství odbornějších a hloubavějších dotazů. Obsazení akce průvodci zkušenými a léty prověřenými, jejichž znalosti vysoce převyšují informace v předepsaném průvodcovského textu, byla rozhodně na místě.

Návštěvnost premiérových opočenských nočních prohlídek byla sice nižší, než se předpokládalo, některé pozdější prohlídky byly prakticky soukromé, 136 prodaných vstupů však u akce pro „fajnšmekry“ rozhodně není fiaskem.

Otevřít fotogalerii