Památky středních Čech 1/2017

Detailed information

Year:

2017

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

68

60 Kč

Out of stock

Obsah:

Studie

  • Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný / Středověká sídla v prostoru Velkého a Malého Blaníku
  • Jan Kypta , Jan Veselý / K stavebnímu vývoji tzv. dolního zámku a severního parkánu hradu Českého Šternberka
  • Hana Prixová Dvorská / Architektonické souvislosti renesančního kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hospozíně
  • Jaroslav Horáček / Starý kostel sv. Petra Pavla v Čestíně a jeho zánik ve světle archivní korespondence

Materiálie

  • Alfréd Schubert / O kolínské a kouřimské chodníkové mozaice

Zprávy

  • Dita Roubíčková / Nové národní kulturní památky Středočeského kraje

Kronika

  • In memoriam ing. Zdeňky Mladé

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop