Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela, 21/2019. 30 let Městské památkové rezervace Brno

Detailed information

Year:

2019

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

141

ISBN:

978-80-87967-23-2

243 Kč

last few

Buy

243 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Brno

Obsah:
 • Markéta Vaňková / Úvodní slovo primátorky
 • Vojtěch Mencl / Úvodní slovo starosty
 • Zdeněk Vácha / Editorial
 • Miloš Stehlík / Genius loci města Brna
 • Karel Kuča / Činnost oddělení památek brněnské aglomerace před vznikem Městské památkové rezervace Brno
 • David Merta / Takových třicet let………..
 • Petr Holub, Zuzana Holubová, Radmila Stránská / Prezentace archeologie v MPR Brno po roce 1989
 • Dana Novotná / Sedmero problémů brněnské rezervace po třiceti letech
 • Roman Zámečník / Historické parky Městské památkové rezervace Brno
 • Renata Vrabelová, Martin Šolc, Petr Svoboda / Nové stavby v průběhu třicetileté existence MPR Brno
 • Matěj Kruntorád / Sochy a pomníky ve veřejném prostoru brněnské památkové rezervace

Krátké zprávy

 • Karel Sklenář / Brněnské nádraží
 • Marta Sedláková / Zapomenutá kresba v zámeckém depozitáři
 • Lenka Kalábová / Neznámé plány bývalé brněnské káznice na Cejlu
 • Petr Holub / XVII. konference Forum Urbes Medii Aevi

 


Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop