Cesty Serényiů: z obrazárny šlechtického rodu

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2010

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

157

ISBN:

978-80-87104-68-2

150 Kč

Out of stock

Autorka představuje historii významného rodu Serényiů, na Moravě (na moravském Slovácku) zdomácnělého uherského rodu. Nejstarší předkové Serényiů přišli na Moravu v 16. století, kde ovládli Lomnicko, Luhačovicko a Lysicko, patřily jim též Milovice a Kunwald (dnešní Kunín). Rodina vlastnila také některá území v Horních Uhrách (dnešní Slovensko), odkud zejména po třicetileté válce přemísťovala poddané na Moravu, čímž dala základ enklávám specifické lidové kultury s odlišným krojem i dialektem. Serényiové také prosluli podporou vinohradnictví, které se pro Slovácko stalo typickým. Na svých zámcích (zejména Milovice a Lysice) rodina shromáždila rozsáhlou sbírku uměleckých předmětů, mobiliáře a zejména rodinných portrétů, které se zachovaly díky prozíravosti Otty Serényiho, jenž nechal roku 1905 pořídit kopie podstatné části rodové galerie.

Publikaci doprovází množství barevných reprodukcí obrazů členů rodiny.

Obsah:
 • Úvod
 • "Serényi". Gloriosa fama Serenyane, legenda rodu / Ve znaku okřídleného koně
 • Bělohorská doba a Serényiové: Integrace rodu / Žofiina cesta
 • Paradox války a míru: Turecké nebezpečí / Kuruci na Moravě
 • Kult rodu: Luhačovicko-záblatská větev / Světlovsko-milotická větev / Lomnická větev / Uherská větev / Serényiovské sňatky
 • Kult majetku: Dělba a spojování vlastnictví
 • Hospodářství Serényiů: Cesty konjuktury / Jezdectví a honitba / Hojnost a nesnáze / Prameny vody léčivé
 • Zemské úřady: Serényiové na vzestupu
 • Fundace: Náboženské proudy a Serényiové / Serényiovské kostely a hrobky / Zámecké stavby / Brněnské muzeum a Serényiové
 • Serényiové a umění: Na křídlech Pegasa / Kryptoportrét čili "portrait historié" / Drobné epizody z barokní obrazárny / Setkání s následníky trůnu
 • Francouzský epilog: Cesta se uzavírá
 • Bilance
 • Resumé
 • Prameny a literatura

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop