Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví

Detailed information

Year:

2007

Place:

Praha

Language:

English, Czech

Number of pages:

235

ISBN:

978-80-87104-14-9

30 Kč

Out of stock

0 Kč

PDF 640,32 KB

Download

Soubor vybraných dokumentů publikovaných zároveň v anglické verzi i českém překladu. Z dokumentů UNESCO přináší ty nejznámější, zejména Úmluvu na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, známou též jako Haagská úmluva, včetně jejích Protokolů a Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.


Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop