Seznam nemovitých kulturních památek okresu Jeseník

Detailed information

Year:

2001

Place:

Olomouc

Language:

Czech

Number of pages:

176

ISBN:

80-86570-00-2

100 Kč

last few

Buy

100 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Olomouc

Seznam nemovitých objektů, prohlášených za kulturní památky, na území bývalého okresu Jeseník. Seznam je řazen abecedně dle názvů obcí, u jednotlivých objektů jsou uvedena čísla, pod nimiž jsou zapsány jako nemovitá kulturní památka, parcelní číslo, a jsou doplněny černobílými fotografiemi a stručným shrnutím historie a architektonickým popisem staveb.

Dále je seznam doplněn vyhláškami MKČR o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny a rozhodnutími ONV o ochranných pásmech kolem vybraných památkových objektů. Seznam doplňuje také věcný rejstřík.


You might be interested in

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat