Svatyně za hradbami měst. Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech

Detailed information

Year:

2012

Place:

České Budějovice

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

368

ISBN:

978-80-85033-40-3

300 Kč

in stock

Buy

300 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in České Budějovice

Historická data o nelehkém vzniku českokrumlovské kaple sv. Kříže v první třetině 18. století jsou souhrnně publikována poprvé. Protože ale autoři chápou příměstské kostely a kaple jako svébytný historický jev, nevěnovali se jen českokrumlovským reáliím. Stěžejní důraz je kladen na interpretaci postupných proměn vztahu obyvatel středoevropských měst k prostoru za jeho hradbami na konci středověku a fenoménu narůstající oblíbenosti příměstských kostelů a kaplí v 17. a 18. století.

Autoři rozčlenili publikaci do tří celků, jejichž optiku lze metaforicky přirovnat k dalekohledu, brýlím a mikroskopu. V první části jsou příměstské svatyně zasazeny do širokých časových i prostorových souvislostí v horizontu střední Evropy. Druhá část si všímá příměstských poutních míst 17. a 18. století v prostoru historických územních celků Prácheňského a Bechyňského kraje. Třetí oddíl je tvořen detailní mikrohistorickou sondou do konkrétní společenské situace při vzniku a rozvoji kaple sv. Kříže na Křížové hoře (Kreutzberg) nad Českým Krumlovem. Kniha je doplněna mimo jiné také edicí a překladem unikátní veršované historie českokrumlovského poutního místa od městského syndika Johanna Franze Antona Tschernichena z roku 1710, z které byly dosud publikovány jen kratičké úryvky.