Zprávy památkové péče 5/2012

Detailed information

Year:

2012

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

94

95 Kč

last few

Buy

Editorial

IN MEDIAS RES: ÚČELOVĚ FINANCOVANÉ VÝZKUMNÉ ÚKOLY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Anna Grossová:
Skvosty hodovních tabulí 19. století. Stříbrné dekorativní nástolce / 315
Valburga Vavřinová:
Příbory ve stolování šlechtického domu / 321
Lukáš Balík, Táňa Nejezchlebová:
Průzkum kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně z hlediska vlhkosti / 327
Petr Vácha:
Zvony ve Žlebech a v Markovicích / 333
Pavla Holíková:
Knihovní fondy liechtensteinské primogenitury a zámecká knihovna v Lednici / 338
Lenka Češková:
Umělecké památky z doby kolem roku 1600 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně / 344
Dagmar Michoinová:
Zpevňování omítek vápennou vodou II – výsledky experimentů a několik praktických zkušeností s využitím vápenné vody při záchraně historických omítaných fasád / 356
Květa Jordánová, J. Volman:
Továrna na obráběcí stroje v Čelákovicích – dobrý příklad špatné památkové praxe / 362
Petr Sokol:
Archeologické památky v extravilánech – specifika ochrany a prezentace / 366
Petr Sokol:
Rozhledny na hradních zříceninách – využití nebo zneužití torzální architektury? Příklady z Plzeňského kraje / 374
Kateřina Hubrtová:
Umění ve veřejném prostoru – srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni / 381

MATERIÁLIE, STUDIE

Václav Paukrt:
Gotické malby v kostele sv. Jakuba Většího v Přelouči / 389
Petr Kuneš, Možnosti in situ hodnocení zpevnění historických omítek / 393

RŮZNÉ

  • Příběh stolu, aneb odhalené souvislosti (Eva Rozinková, Tomáš Wizovský) 396/
  • Úspěšná certifikace pěti metodik (Milan Jančo) 398/
  • Odešel Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. (Miloš Matěj) 398/
  • Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, CSc. (Zdeňka Kalová) 399/

SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE

  • Konference Architektura 1945–1989 (Jan Zikmund) 399/
  • Památkářská sekce na IV. sjezdu historiků umění (Ladislav Zikmund-Lender) 400/

RECENZE, BIBLIOGRAFIE

  • Tomáš Durdík: Hrad Džbán (Iva Košátková) 400/

Z OBSAHU ODBORNÝCH ČASOPISŮ/ 401

RESUMÉ

Zusammenfassung / 401, Summary / 404

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.