Zprávy památkové péče 2/2012

Detailed information

Year:

2012

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

80

95 Kč

Sold out

Editorial

 • JERIE, Pavel, Editorial. str. 81
   

In Medias Res

 • MACEK Petr, Stavební bohatství Prahy a jeho průzkum. str. 83–87.

 • GÁJA Robert, Malá Strana – Újezd, sledování stavebních proměn Pražské památkové rezervace na příkladu menšího území. str. 88–93.

 • MLADÁ Zdeňka, Problematika historických zahrad a parků v Pražské památkové rezervaci. str. 94–99.

 • PODLISKA Jaroslav, TRYML Michal, Ochrana archeologickch památek v Pražské památkové rezervaci. str. 100–105.

 • BEČKOVÁ Kateřina, Současné trendy ohrožující Pražskou památkovou rezervaci. Pohled z pozice památkového aktivisty. str. 106–108.

 • SOLAŘ Miloš, Pražská památková rezervace – bilance. str. 109–110.

Materiálie, studie

 • PAVLÍK Milan, PAVLÍKOVÁ Markéta, Významné dílo architekta J. B. Santiniho – kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra. str. 111–116.

 • RYŠAVÝ Vratislav, Ostrov u Stříbra – stavba, zařizování a výzdoba filiální kaple sv. Václava a Vojtěcha. str. 117–121.

 • MACHAČKO Luboš, Konsolidace historických omítkových vrstev v druhém NP ambitu bývalého kláštera Coeli Rosa v Dolních Kounicích pomocí vápenné nanosuspenze CaLoSiL. str. 122–128.

Různé

 • NOVÁKOVÁ Alena, Problematika reklamních plachet v památkově chráněných územích. str. 129–130

Semináře, konference, akce

 • KAŠPAR Vojtěch, Dobroslav Líbal – vědec, pedagog, památkář (1911–2002). str. 132–133

 • SKALICKÝ Petr, Italská lekce aneb restaurátorský seminář Historické techniky malby. str. 134–135

 • BRYCHTOVÁ Jitka, Metody památkové ochrany urbanistických celků na území ČR. str. 135–137

 • JANČO Milan, Výstava Naumburský mistr. str. 137–140

Recenze, bibliografie

 • HLOBIL Ivo, Nová kniha o Pražské katedrále. str. 140–142

 • KUČA Karel, Průvodce architekturou Opavy. str. 142

 • JANČO Milan, Inspirace muzejní pedagogiky. str. 143–144

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. str. 144–146

 • DURDÍK, Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. str. 146–147

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.