Zprávy památkové péče 4/2011

Detailed information

Year:

2011

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

80

95 Kč

Sold out

 

 

Editorial: JERIE Pavel

(obsah + editorial)

In Medias res: Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora

 • LÁSKA Vojtěch: Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (1. část: 1952–1990)
   
 • MRÁZEK Jiří: Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (2. část: 1991–2000)
   
 • POSPÍŠIL Aleš: Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (3. část: 2001–2010)
   

Obnovy památek:

 • KOTT Jiří, VINAŘ Jan: Současná oprava chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
   
 • ĎOUBAL Jakub: Restaurování sochařských prvků výzdoby chrámu sv. Barbory v letech 2003–2011
   
 • FROLÍK Jan, KREJČÍK Jiří, MUKOVÁ Jiřina: Obnova jezuitské koleje v Kutné Hoře
   
 • ALT Jaroslav J., MLÁZOVSKÝ Vít, POSPÍŠIL Aleš: Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
   
Kulér 

Materiálie, studie

 • KIBIC Karel ml.:Vesnické kostely na panství cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory

Různé

 • POSPÍŠIL Aleš: Kutnohorské projekty v programu Ministerstva kultury ČR Podpora pro památky UNESCO
 • GORYCZKOVÁ Naďa, KUČOVÁ Věra: Další ceny Evropské unie za památkovou péči včetně uznání pro Českou republiku
 • KUČA Karel: Digitalizované mapy rakousko-uherské monarchie

Semináře, konference, akce

 • FABIÁNOVÁ Bohdana: Kolokvium o dějinách SIALu v Liberci
 • HRADIL Filip, POTŮČKOVÁ Martina: Konference Historická Olomouc XVIII. Město v baroku, baroko ve městě
 • SOLAŘ Miloš: Památková obnova vily Tugendhat v Brně
 • POSPÍŠIL Aleš: Projekt Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011)
 • MACHAČKO Luboš:
  Litomyšl hostila mezinárodní kolokvium Vysokoškolské vzdělávání v oblasti restaurování v evropském vzdělávacím prostoru

Recenze, bibliografie

 • TRYML Michal: Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově
 • TRYML Michal:Dvě nevelké publikace ze Slovenska
 • VANĚK Vojtěch: Kutnohorský svazek Historického atlasu měst
 • KIBIC Karel st.: Recenze publikace Typologie obnovy

Z obsahu odborných časopisů

 • TRYML Michal: Staletá Praha
 • KYNČLOVÁ Blanka: Z obsahu odborných časopisů
 • DURDÍK Tomáš:Časopis Společnosti přátel starožitností

Připravujeme

 • Konference Sanace a rekonstrukce staveb 2011
Program Culture 2007 – 2013
 
Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.