Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2003

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

124

ISBN:

80-86204-11-1

66 Kč

Out of stock

 

Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností. Svazek 12
Obsah:

Předmluva

Úvod

1. Vymezení zkoumaného prostoru

2. Geografická charakteristika Frýdlantska

3. Dějiny majetkové držby

4. Církevní organizace na Frýdlantsku ve středověku

5. Zasvěcení středověkých kostelů na Frýdlantsku

6. Vývoj středověkého osídlení na Frýdlanstku

7. Katalog středověkých staveb:

 • Arnoltice
 • Bulovka
 • Dětřichov
 • Dolní Oldřiš
 • Dolní Pertolice
 • Frýdlant v Čechách
 • Hejnice
 • Horní Řasnice
 • Jindřichovice pod Smrkem - zřícenina kostela
 • Krásný les
 • Kunratice
 • Ludvíkov pod Smrkem
 • Ves
 • Větrov u Frýdlantu
 • Višňová

8. Vývoj středověkých kostelů

Přehled pramenů a literatury
Resümee
Abbildungen


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop