Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2011

Detailed information

Year:

2011

Place:

Olomouc

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

108

ISBN:

978-80-868570-20-4

100 Kč

Sold out

100 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Olomouc

OBSAH: 

Nové poznatky o stavebních dějinách fary v Konici / Ondřej Belšík  4

Olivetská hora při kostele sv. Mořice v Olomouci, cesty památky v čase a prostoru / Zdenka Bláhová  13

Pozdně gotické kachle z Javorníka (okr. Jeseník) / Hana Dehnerová  29

Dva archeologické nálezy novověkých nešlechtických pečetních typářů na Litovelsku /Karel Faltýnek 37

Arkádové náspí v lidové architektuře Hané /Jiří Kaláb  47

Vodní tvrz v Jeseníku a úskalí její nové proměny /Eva Pulkrtová  55

Kostel sv. Jana Křtitele v Horním Údolí a jeho vzkříšení /Eva Pulkrtová  63

Michael Mandík (Gdaňsk, kolem 1640–1694, Tovačov) - Život a dílo raně barokního sochaře v souvislostech / Milan Škobrtal  67

Hrad Brníčko, historie a současnost /Jitka Štáblová  91

Zusammenfassung 103