Seznam nemovitých kulturních památek okresu Jeseník

Podrobné informace

Rok vydání:

2001

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

Počet stran:

176

ISBN:

80-86570-00-2

100 Kč

poslední výtisky

Koupit

100 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

Seznam nemovitých objektů, prohlášených za kulturní památky, na území bývalého okresu Jeseník. Seznam je řazen abecedně dle názvů obcí, u jednotlivých objektů jsou uvedena čísla, pod nimiž jsou zapsány jako nemovitá kulturní památka, parcelní číslo, a jsou doplněny černobílými fotografiemi a stručným shrnutím historie a architektonickým popisem staveb.

Dále je seznam doplněn vyhláškami MKČR o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny a rozhodnutími ONV o ochranných pásmech kolem vybraných památkových objektů. Seznam doplňuje také věcný rejstřík.


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat