Vstupné

Platební metody: Platební karty Hotovost

INTERIÉRY

Více informací o okruhu

prohlídka v českém jazyce

 • Dospělí 150 Kč
 • Mládež 6-18 let. Studenti s platným průkazem 15-26 let. Senioři nad 65 let. Držitelé průkazů ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS. Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec. 110 Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 400 Kč
 • Děti do 6 let mimo organizovanou skupinu. ZTP, ZTP/P, průvodce ZTP/P. Držitelé karet ICOMOS a Národního muzea, zaměstnanci Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací, kteří se prokáží průkazem dané organizace opatřeným fotografií držitele a přelepkou MK. Pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí (1 osoba na 10 dětí). Pověření průvodci cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami (1 průvodce na skupinu o min. 15 osobách). Novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu. Držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci). Držitelé karet "Náš člověk" - zahrnuje držitele průkazu bývalého zaměstatnce NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově, volná rodinná vstupenka vydaná NPÚ. Lze uplatnit šestý vstup zdarma v rámci Klíče k památkám. zdarma
 • Účastnící organizovaných skupin, kdy jednotlivec by měl vstup zdarma (např. mateřské školy) po předchozí rezervaci 20 Kč

cizojazyčná prohlídka (možná jen po předchozí dohodě a rezervaci)

 • Dospělí 230 Kč
 • Mládež 6-18 let. Studenti s platným průkazem 15-26 let. Senioři nad 65 let. Držitelé průkazů, ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS. Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec. 170 Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 620 Kč
 • Děti do 6 let mimo organizovanou skupinu. ZTP, ZTP/P, průvodce ZTP/P. Držitelé karet ICOMOS a Národního muzea, zaměstnanci Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací, kteří se prokáží průkazem dané organizace opatřeným fotografií držitele a přelepkou MK. Pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí (1 osoba na 10 dětí). Pověření průvodci cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami (1 průvodce na skupinu o min. 15 osobách). Novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu. Držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci). Držitelé karet "Náš člověk" - zahrnuje držitele průkazu bývalého zaměstatnce NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově, volná rodinná vstupenka vydaná NPÚ. Lze uplatnit šestý vstup zdarma v rámci Klíče k památkám. zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny

ZBROJNICE (rozšíření prohlídky INTERIÉRY)

Více informací o okruhu

prohlídka v českém jazyce

 • Dospělí 50 Kč
 • Mládež 6-18 let. Studenti s platným průkazem 15-26 let. Senioři nad 65 let. Držitelé průkazů ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS. Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec. 40 Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 130 Kč
 • Děti do 6 let mimo organizovanou skupinu. Průvodce ZTP/P. Držitelé karet Národního muzea, zaměstnanci Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací, kteří se prokáží průkazem dané organizace opatřeným fotografií držitele a přelepkou MK. Pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí (1 osoba na 10 dětí ). Pověření průvodci cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami (1 průvodce na skupinu o min. 15 osobách). Novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu. Držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), Držitelé karet "Náš člověk" - zahrnuje držitelé průkazu bývalého zaměstnance NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově (ne však volná rodinná vstupenka vydaná NPÚ). Nelze uplatnit šestý vstup zdarma v rámci Klíče k památkám. zdarma

prohlídka zbrojnice v českém jazyce s rozšířeným výkladem

 • Jednotné vstupné 150 Kč
 • Pouze ve vyhlášených termínech (viz záložka "Akce")

cizojazyčná prohlídka (možná jen po předchozí dohodě a rezervaci)

 • Dospělí 80 Kč
 • Mládež 6-18 let. Studenti s platným průkazem 15-26 let. Senioři nad 65 let. Držitelé průkazů, ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS. Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec. 60 Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 210 Kč
 • Děti do 6 let mimo organizovanou skupinu. Průvodce ZTP/P. Držitelé karet Národního muzea, zaměstnanci Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací, kteří se prokáží průkazem dané organizace opatřeným fotografií držitele a přelepkou MK. Pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí (1 osoba na 10 dětí ). Pověření průvodci cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami (1 průvodce na skupinu o min. 15 osobách). Novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu. Držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), Držitelé karet "Náš člověk" - zahrnuje držitelé průkazu bývalého zaměstnance NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově (ne však volná rodinná vstupenka vydaná NPÚ). Nelze uplatnit šestý vstup zdarma v rámci Klíče k památkám. zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

APARTMÁ KINSKÝCH (rozšíření prohlídky INTERIÉRY + ZBROJNICE)

Více informací o okruhu

prohlídka v českém jazyce

 • Dospělí 50 Kč
 • Mládež 6-18 let.. Studenti s platným průkazem 15-26 let. Senioři nad 65 let. Držitelé průkazů ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS. Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec. 40 Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 130 Kč
 • Děti do 6 let mimo organizovanou skupinu. Průvodce ZTP/P. Držitelé karet Národního muzea, zaměstnanci Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací, kteří se prokáží průkazem dané organizace opatřeným fotografií držitele a přelepkou MK. Pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí (1 osoba na 10 dětí ). Pověření průvodci cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami (1 průvodce na skupinu o min. 15 osobách). Novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu. Držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), Držitelé karet "Náš člověk" - zahrnuje držitelé průkazu bývalého zaměstnance NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově (ne však volná rodinná vstupenka vydaná NPÚ). Nelze uplatnit šestý vstup zdarma v rámci Klíče k památkám. zdarma

cizojazyčná prohlídka (možná jen po předchozí dohodě a rezervaci)

 • Dospělí 80 Kč
 • Mládež 6-18 let. Studenti s platným průkazem 15-26 let. Senioři nad 65 let. Držitelé průkazů, ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS. Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec. 60 Kč
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 210 Kč
 • Děti do 6 let mimo organizovanou skupinu. Průvodce ZTP/P. Držitelé karet Národního muzea, zaměstnanci Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací, kteří se prokáží průkazem dané organizace opatřeným fotografií držitele a přelepkou MK. Pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí (1 osoba na 10 dětí ). Pověření průvodci cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami (1 průvodce na skupinu o min. 15 osobách). Novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu. Držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), Držitelé karet "Náš člověk" - zahrnuje držitelé průkazu bývalého zaměstnance NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově (ne však volná rodinná vstupenka vydaná NPÚ). Nelze uplatnit šestý vstup zdarma v rámci Klíče k památkám. zdarma

rezervace není nutná

NOČNÍ PROHLÍDKA

Více informací o okruhu

rezervace doporučena

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA

Více informací o okruhu

 • Vstupné dle okruhu + příplatek 1500 Kč na skupinu

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny