Restituční spor o zámek - info

historie kauzy, nálezy Ústavního soudu, literatura

Ředitelství NPÚ, územní památkové správy na Sychrově, pod jehož správu zámek spadá a správa zámku nadále spravují zámek dle svých nejlepších možností a schopností. I přes znovuotevření restitučního sporu se v současné době pracovníci objektu věnují návštěvnickému provozu sezony 2017, včetně přípravy a organizace tradičních oblíbených kulturních akcí, jako jsou např. Svátky růžíDny evropského dědictví či tematické výstavy. Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Historie restituční sporu o Státní zámek Opočno

 

- listopad 2017 - Ústavní soud odmítl návrh Kristiny Colloredo-Mansfeldové na obnovu řízení o dvou starších neúspěšných stížnostech. Týkaly se mobiliáře zámku Opočno na Rychnovsku. U soudu ještě čekají na rozhodnutí dva návrhy jejího bratrance Jeroma Colloredo-Mannsfelda, jenž se taktéž domáhá obnovy řízení. (Dle ČTK z usnesení v justiční databázi a od mluvčí soudu. Otevřít usnesení - zdroj: nalus.usoud.cz **.)

- květen 2017 - Kristina Colloredo-Mansfeld podala ústavní stížnost ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na státním zámku v Opočně. Její dovolání v únoru odmítl Nejvyšší soud.

- únor 2017 - Nejvyšší soud odmítl dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeld proti verdiktu Krajského soudu v Hradci Králové, který loni potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. (Okresní soud přiřkl v září 2015 nemovitý majetek spravovaný NPÚ na Státním zámku v Opočně státu).

- prosinec 2016 - Restituent Jerome Colloredo-Mannsfeld uspěl u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve sporu s Českou republikou o vydání mobiliáře renesančního zámku Opočno na Rychnovsku. Evropský soud konstatoval, že české soudy porušily jeho práva na spravedlivé soudní řízení. Jerome Colloredo-Mannsfeld se na základě rozsudku Evropského soudu bude domáhat obnovy řízení u českých soudů. ČTK o tom dne 16. 12. 2016 informoval advokát Jeromea Colloredo-Mannsfelda Libor Kasl.

- červenec 2016 - Podle zjištění ČTK (z databáze InfoSoud) míří dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeld ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na Státním zámku v Opočně k Nejvyššímu soudu.

- duben 2016 - Krajský soud v Hradci Králové zamítl odvolání dědičky původních majitelů Kristiny Colloredo-Mansfeld proti verdiktu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Ten loni přiřkl nemovitý majetek spravovaný NPÚ na Státním zámku v Opočně státu. Kristina C.-M. hodlá dle vyjádření pro média ve snahách o získání majetku pokračovat.

- březen 2016 - Krajský soud v Hradci Králové se začal zabývat odvoláním Kristiny Colloredo-Mansfeld proti rozhodnutí Okresního soudu ze září 2015. Soud byl odročen na 21. 4. 2016.

- září 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zamítl žalobu Kristiny Colloredo-Mansfeld ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na Státním zámku Opočno. Dědička někdejších majitelů u soudu neuspěla poté, co loni Ústavní soud vyhověl její stížnosti a nařídil opětovné projednání. Právní zástupce Kristiny Colloredo-Mansfeld Tomáš Nahodil se dle vyjádření pro média proti usnesení Okresního soudu odvolá ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

- srpen 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou se bude sporem zabývat 22. září.

- červen 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou odložil další projednávání na neurčito.

- kvetěn 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zahájil projednávání restitučního sporu o nemovitý majetek spravovaný Národním památkovým ústavem na Státním zámku v Opočně.

- leden 2015 - Krajský soud v Hradci Králové nevyhověl odvolání Národního památkového ústavu proti povolení obnovy řízení restituční kauzy.

- říjen 2014 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou povolil obnovu řízení ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného Národním památkovým ústavem na Státním zámku Opočno.

- březen 2014 - Ústavní soud vyhlásil nález, kterým vyhověl ústavní stížnosti Kristiny Colloredo-Mansfeld. *) Text nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2430/13 zde (zdroj: nalus.usoud.cz **)

- 2013 - Kristina Colloredo-Mansfeld odvezla ze Státního zámku Opočno 34 obrazů vydaných do jejího vlastnictví roku 2000. (Odvezené obrazy byly v expozicích nahrazeny jinými ze sbírek zámku. Článek Rychnovského deníku o reinstalacích.)

- 2010 - Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld si po vzájemné dohodě odvezl ze Státního zámku Opočno více jak 20 obrazů vydaných do jeho vlastnictví roku 2000. (Odvezené obrazy byly v expozicích nahrazeny jinými ze sbírek zámku.)

- 2007 - Nemovitosti vydané roku 2003 byly převedeny zpět do státního majetku, pod správu Národního památkového ústavu.

- 2004 - Ústavní soud rozhodl o novém projednání případu restituce zámku. *) Text nálezu Ústavního soudu III. ÚS 107/04 zde (zdroj: nalus.usoud.cz **)

- 2003 - V restituci byl vrácen veškerý nemovitý majetek, sbírky zůstaly v majetku ČR. Návštěvnický provoz nadále zajišťoval Národní památkový ústav.

- červenec 2000 - Soud rozhodl o vydání 68 obrazů. Jejich vlastníky se stali Kristina Colloredo-Mansfeld a Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld. Obrazy zůstaly na základě smlouvy o výpůjčce součástí expozic.

- 1991 - Byly uplatněny nároky na restituci rodinou Colloredo-Mannsfeld.

_____________

*) Veškeré nálezy Ústavního soudu týkající se kauzy naleznete na nalus.usoud.cz po zadání "zámek opočno" do kolonky "Text".

**) Upozornění: Rozhodnutí Ústavního soudu publikovaná v elektronické podobě na internetové stránce nalus.usoud.cz slouží pouze pro informaci o rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Autentické jsou pouze originály a stejnopisy rozhodnutí se státním znakem a podpisem příslušné úřední osoby. Elektronické verze rozhodnutí Ústavního soudu jsou na internetové stránce nalus.usoud.cz k dispozici zdarma. Jejich další používání včetně používání doprovodných informací je povoleno pod podmínkou, že je výslovně uveden tento zdroj, zmíněna jeho bezplatnost a upozorněno na jeho neautentickou povahu.

 

Odborníci o restituční kauze Opočno

 

1) POKUSY O RESTITUCI STÁTNÍHO ZÁMKU OPOČNO PO ROCE 1989 - STUDIE A DOKUMENTY - sborník studií a dokumentů. (Pro zájemce z okolí - je možné si jej vypůjčit v Městské knihovně v Opočně.)

2) JOSEF BENDA: RESTITUCE MAJETKU BÝVALÝCH ŠLECHTICKÝCH RODŮ PO ROCE 1989 - publikace Josefa Bendy, zabývající se nejen Opočnem, ale i dalšími restitučními spory bývalých šlechtických rodů:

3) POCHYBUJI, ŽE PAPEŽ CHVÁLÍ RESTITUCE - rozhovor na téma restitucí poskytl Právu profesor ústavního práva Univerzity Karlovy Václav Pavlíček.