Restituční spor o zámek - info

historie kauzy, nálezy Ústavního soudu, literatura

Ředitelství NPÚ, územní památkové správy na Sychrově, pod jehož správu zámek spadá a správa zámku nadále spravují zámek dle svých nejlepších možností a schopností.

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Historie restitučního sporu o Státní zámek Opočno

- únor 2023 - Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice rozhodl dne 27. 2. 2023 pravomocným rozsudkem o výdání zhruba 250 kusů mobiliáře ze sbírek opočenského zámku do rukou rodiny Colloredo-Mannsfeldů. Jedná se dle soudu o věci, které patřily Josefovi st. CM (1866 - 1957), a proto se na ně nevztahují rozhodnutí o zabavení majetku Josefa ml. CM (1910 - 1990), jehož majetek dle soudu restituovat nelze. 

- červen 2022 - Média dne 23. 6. 2022 informovala o uznání Pardubického odvolacího soudu v  části nároků Colloredo-Mansfeldů na vydání části zámeckého mobiliáře. O jaké předměty se jedná bude nutné určit. "Soud uznal nároky potomků knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda narozeného roku 1866. Zamítl další část požadavku na vydání předmětů, které dřív náležely Josefu Colloredo-Mannsfeldovi narozenému v roce 1910." (Zdroj: Česká televize)

- únor 2021 - Média informovala o tom, že nemovitý majetek spravovaný NPÚ na zámku v Opočně zůstane majetkem ČR. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku totiž podle Čro zamítl stížnost rodiny Colloredo-Mansfeldů a tím potvrdil loňský rozsudek českého Ústavního soudu. Ministerstvo spravedlnosti tímto krokem považuje záležitost za ukončenou. Spor o část mobiliáře zámku zatím pokračuje.

- červen 2020 - Na základě rozhodnutí Ústavního soudu budou soudy opět projednávat restituci části mobiliáře spravovaného NPÚ na státním zámku v Opočně. ÚS vyhověl stížnostem restituentů, kterých se zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. (Text rozhodnutí zde bude doplněn po jeho zveřejnění Ústavním soudem.)

- květen 2020 - Ústavní soud zamítl stížnost Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci navrácení nemovitého majetku spravovaného Národním památkovým ústavem na Státním zámku v Opočně. ÚS nevyslyšel argumenty dědičky posledního majitele,  že o zámek přišli její předci z důvodu nacistické rasové perzekuce.* Text nálezu Ústavního soudu III.ÚS 1283/17 zde (zdroj: nalus.usoud.cz **)

- červen 2018 - Média informovala o žádosti Kristiny Colloredo-Mansfeld o obnovení řízení ve věci mobiliáře spravovaného NPÚ na Státním zámku v Opočně. Přijetí žádosti potvrdila mluvčí Ústavního soudu M. Sedláčková.

- leden 2018 - Kristina Colloredo-Mansfeld uspěla u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který podpořil její snahu o obnovení řízení ve sporu týkajícím se vydání mobiliáře zámku Opočno na Rychnovsku. Podle písemného rozsudku, který soud ve zveřejnil na svých internetových stránkách, české soudy neuvedly mezi důkazy rozhodnutí československého ministerstva zemědělství z roku 1947 o zestátnění Opočna.

- listopad 2017 - Ústavní soud odmítl návrh Kristiny Colloredo-Mansfeldové na obnovu řízení o dvou starších neúspěšných stížnostech. Týkaly se mobiliáře zámku Opočno na Rychnovsku. U soudu ještě čekají na rozhodnutí dva návrhy jejího bratrance Jeroma Colloredo-Mannsfelda, jenž se taktéž domáhá obnovy řízení. (Dle ČTK z usnesení v justiční databázi a od mluvčí soudu. Otevřít usnesení - zdroj: nalus.usoud.cz **.)

- květen 2017 - Kristina Colloredo-Mansfeld podala ústavní stížnost ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na státním zámku v Opočně. Její dovolání v únoru odmítl Nejvyšší soud.

- únor 2017 - Nejvyšší soud odmítl dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeld proti verdiktu Krajského soudu v Hradci Králové, který loni potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. (Okresní soud přiřkl v září 2015 nemovitý majetek spravovaný NPÚ na Státním zámku v Opočně státu).

- prosinec 2016 - Restituent Jerome Colloredo-Mannsfeld uspěl u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve sporu s Českou republikou o vydání mobiliáře renesančního zámku Opočno na Rychnovsku. Evropský soud konstatoval, že české soudy porušily jeho práva na spravedlivé soudní řízení. Jerome Colloredo-Mannsfeld se na základě rozsudku Evropského soudu bude domáhat obnovy řízení u českých soudů. ČTK o tom dne 16. 12. 2016 informoval advokát Jeromea Colloredo-Mannsfelda Libor Kasl.

- červenec 2016 - Podle zjištění ČTK (z databáze InfoSoud) míří dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeld ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na Státním zámku v Opočně k Nejvyššímu soudu.

- duben 2016 - Krajský soud v Hradci Králové zamítl odvolání dědičky původních majitelů Kristiny Colloredo-Mansfeld proti verdiktu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Ten loni přiřkl nemovitý majetek spravovaný NPÚ na Státním zámku v Opočně státu. Kristina C.-M. hodlá dle vyjádření pro média ve snahách o získání majetku pokračovat.

- březen 2016 - Krajský soud v Hradci Králové se začal zabývat odvoláním Kristiny Colloredo-Mansfeld proti rozhodnutí Okresního soudu ze září 2015. Soud byl odročen na 21. 4. 2016.

- září 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zamítl žalobu Kristiny Colloredo-Mansfeld ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na Státním zámku Opočno. Dědička někdejších majitelů u soudu neuspěla poté, co loni Ústavní soud vyhověl její stížnosti a nařídil opětovné projednání. Právní zástupce Kristiny Colloredo-Mansfeld Tomáš Nahodil se dle vyjádření pro média proti usnesení Okresního soudu odvolá ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

- srpen 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou se bude sporem zabývat 22. září.

- červen 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou odložil další projednávání na neurčito.

- kvetěn 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zahájil projednávání restitučního sporu o nemovitý majetek spravovaný Národním památkovým ústavem na Státním zámku v Opočně.

- leden 2015 - Krajský soud v Hradci Králové nevyhověl odvolání Národního památkového ústavu proti povolení obnovy řízení restituční kauzy.

- říjen 2014 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou povolil obnovu řízení ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného Národním památkovým ústavem na Státním zámku Opočno.

- březen 2014 - Ústavní soud vyhlásil nález, kterým vyhověl ústavní stížnosti Kristiny Colloredo-Mansfeld. *) Text nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2430/13 zde (zdroj: nalus.usoud.cz **)

- 2013 - Kristina Colloredo-Mansfeld odvezla ze Státního zámku Opočno 34 obrazů vydaných do jejího vlastnictví roku 2000. (Odvezené obrazy byly v expozicích nahrazeny jinými ze sbírek zámku. Článek Rychnovského deníku o reinstalacích.)

- 2010 - Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld si po vzájemné dohodě odvezl ze Státního zámku Opočno více jak 20 obrazů vydaných do jeho vlastnictví roku 2000. (Odvezené obrazy byly v expozicích nahrazeny jinými ze sbírek zámku.)

- 2007 - Nemovitosti vydané roku 2003 byly převedeny zpět do státního majetku, pod správu Národního památkového ústavu.

- 2004 - Ústavní soud rozhodl o novém projednání případu restituce zámku. *) Text nálezu Ústavního soudu III. ÚS 107/04 zde (zdroj: nalus.usoud.cz **)

- 2003 - V restituci byl vrácen veškerý nemovitý majetek, sbírky zůstaly v majetku ČR. Návštěvnický provoz nadále zajišťoval Národní památkový ústav.

- červenec 2000 - Soud rozhodl o vydání 68 obrazů. Jejich vlastníky se stali Kristina Colloredo-Mansfeld a Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld. Obrazy zůstaly na základě smlouvy o výpůjčce součástí expozic.

- 1991 - Byly uplatněny nároky na restituci rodinou Colloredo-Mannsfeld.

_____________

*) Veškeré nálezy Ústavního soudu týkající se kauzy naleznete na nalus.usoud.cz po zadání "zámek opočno" do kolonky "Text".

**) Upozornění: Rozhodnutí Ústavního soudu publikovaná v elektronické podobě na internetové stránce nalus.usoud.cz slouží pouze pro informaci o rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Autentické jsou pouze originály a stejnopisy rozhodnutí se státním znakem a podpisem příslušné úřední osoby. Elektronické verze rozhodnutí Ústavního soudu jsou na internetové stránce nalus.usoud.cz k dispozici zdarma. Jejich další používání včetně používání doprovodných informací je povoleno pod podmínkou, že je výslovně uveden tento zdroj, zmíněna jeho bezplatnost a upozorněno na jeho neautentickou povahu.

 

Odborníci o restituční kauze Opočno

 

1) POKUSY O RESTITUCI STÁTNÍHO ZÁMKU OPOČNO PO ROCE 1989 - STUDIE A DOKUMENTY - sborník studií a dokumentů. (Pro zájemce z okolí - je možné si jej vypůjčit v Městské knihovně v Opočně.)