Historické události a majitelé

Majitelé a držitelé Opočna, výběr událostí a zajímavostí

 

MAJITELÉ A DRŽITELÉ

OBDOBÍ

UDÁLOSTI, ZAJÍMAVOSTI

kníže, od r. 1158 český král

1068 - pol. 13. stol.?

1068 - první písemná zpráva o hradišti Opočně v Kosmově kronice.

1130 - Kníže Soběslav I. daroval plat z Opočna Vyšehradské kapitule.

2. pol. 12. stol. - rod Drslaviců přišel na východ Čech z Plzeňska a Klatovska.

Mutina z Dobrušky (rod Drslaviců)

? - 1361

Pravděpodobně v této době byl na místě dřevěného hradiště postaven kamenný gotický hrad.

Sezema z Dobrušky

1361 - 1373

 

Štěpán a Jan z Dobrušky a Opočna

1373 - 1376

 

Štěpán z Dobrušky a Opočna

1373 - 1390

Půta starší z Častolovic

1390 - 1397

Půta mladší z Častolovic

1397 - 1400

Jan Krušina z Lichtemburku

1400 - 1408

Hynek, Alexandr, Jan Krušina z Lichtenburku

1408 - 1413

 

Jan Městecký z Opočna

1413? - 1431?

Jan Městecký byl zpočátku horlivým zastáncem kalicha, přesto však poslal na Jana Žižku najatého vraha. V roce 1421 vypálil Žižka některé vesnice v okolí Opočna, o rok později hrad neúspěšně obléhal Zikmund Korybutovič. V roce 1425 bylo Opočno pobořeno a vypáleno vojsky Sirotků (Orebitů). Rozsah poškození neznáme.

Jiří z Dubé a Vizmburka

1431? - 1450

 

Mikuláš Suchann z Libáně

1450? - ?

 

Svojše ze Zahrádky

? - 1451

 

Ladislav Pohrobek

1451 - 1455

 

Jiří z Poděbrad a Kunštátu

1455

 

Václav Valečovský z Kněžmosta

1455 - 1472

Městečko zřejmě získalo znak po rodu Valečovských.

Viktorin z Valečova a Opočna

1472 - 1477

 

Samuel z Hrádku a Valečova

1481? - 1488

 

Jan z Janovic a Petršpurka

1488 - 1495

1495 Opočenské panství koupil rytířský rod Trčků z Lípy.

Mikuláš mladší Trčka z Lípy

1495 - 1516

Mikuláš skoupil okolní statky a založil rozsáhlé domínium s výnosným hospodářstvím. Roku 1507 nechal pro nevěru zazdít svou manželku Kateřinu ze Šelemberka.

Johanka Kroměšínová z Březovic

1516

 

Jan, Vilém, Zdeněk, Jindřich a Mikuláš Trčka z Lípy

1516 - 1533

 

Zdeněk Trčka z Lípy a na Vlašimi

1527 - 1537

Proběhly stavební úpravy, přestavba jihozápadní části zámku.

Jan mladší Trčka z Lípy a na Lichnici

1537 - 1544

 

Vilém Trčka z Lípy a na Veliši

1544 - 1569

V letech 1561-67 byla v duchu severoitalské renesance vystavěna severozápadní část zámku a kostel N. Trojice (jako rodová pohřební kaple).

Barbora z Bibrštejna a Jan Jetřich ze Žerotína

1569 - 1575?

Vdova po Vilému Trčkovi z Lípy se provdala za Jana Jetřicha ze Žerotína. Z této doby pochází tzv. Žerotínský epitaf ze sbírek zámku.

Jaroslav Trčka z Lípy a na Ledči

? - 1588

 

Vilém Trčka z Lípy

1588 - 1596

 

Kryštof Jaroslav Trčka z Lípy

1588 - 1601

 

Jan Rudolf Trčka z Lípy

1601 - 1634

Realizace stavby letohrádku a míčovny. Spolu s manželkou Marií Magdalénou roz. z Lobkovic dosáhl Jan Rudolf největšího rozmachu panství. Syn Adam Erdman byl zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna roku 1634 v Chebu. Císař veškerý majetek Trčků v hodnotě asi 5 milionů zlatých zkonfiskoval. Rozloha panství činila cca 302 km².

Rudolf a Jeroným Colloredo-Wallsee

1635 - 1638

Colloredové koupili panství od císaře za 51 456 rýnských zlatých.

Rudolf Colloredo

1638 - 1657

Císařský generál a guvernér Prahy Rudolf se proslavil obranou Starého Města proti Švédům.

Ludvík Colloredo

1657 - 1694

Královský komorník a státní rada nechal postavit kapucínský klášter (architekt B. Minelli) za 2200 rýnských zlatých.

Jeroným Colloredo

1694 - 1726

Po požáru (?) v horních patrech zámku byly provedeny stavební úpravy v barokním slohu, za účasti architekta G. B. Alliprandiho. Na honu v roce 1724 bylo za účasti Františka Lotrinského a 40 hostů na opočenském panství uloveno 63 243 kusů zvěře.

Rudolf Josef Colloredo - Wallsee

1726 - 1788

V roce 1775 proběhlo na opočensku rozsáhlé povstání poddaných. Hlavní peněžní příjmy panství byly z pivovarů (35%). Výdaje na zámek činily 17% veškerého vydání. Rudolf získal roku 1744 Řád zlatého rouna a v roce 1763 byl povýšen do stavu říšských knížat.

František I. de Paula Gundakar Colloredo-Mannsfeld

1788 - 1807

Roku 1771 se oženil s Marií Izabelou z Mansfeldu a dle rodinné smlouvy byly spojeny znaky, jména i majetky obou rodů. Spojená panství vynášela cca 400 000 zlatých ročně.

Rudolf Josef Colloredo-Mannsfeld

1807 - 1843

Kolem 1820 založen romantický park v údolí Zlatého potoka, klasicistní úpravy zámeckého areálu a kostela Panny Marie. Rudolf Josef podporoval protinapoleonská jednání při nichž se na Opočně sešel rakouský kancléř Metternich s pruským králem Bedřichem Vilémem III. a ruským carem Alexandrem I.

František II. de Paula Gundakar Colloredo-Mannsfeld

1844 - 1852

Roku 1843 tvrdě zasáhl proti opočenským sedlákům a jako maršálek Windischgratzova vojska se podílel na uhasení revolučního povstání v roce 1848 v Praze, Vídni a Maďarsku.

Josef František Jeroným Colloredo-Mannsfeld

1852 - 1895

V roce 1887 byla provedena oprava arkád.

Josef Colloredo-Mannsfeld

1895 - 1925

V roce 1896 byla ve dvou sálech zámku umístěna obrazová sbírka. Počátkem 20. stol. provedeny úpravy interiérů a dostavba kulečníkového sálu. Pokud na zámku nepobýval nikdo z rodiny C.-M. byla od roku 1922 zpřístupněna pro veřejnost sbírka zbraní a obrazů.

Dr. Josef Colloredo-Mannsfeld

1925 - 1942

 

Velkoněmecká říše

1942 - 1945

 

Československá republika

1945 - 1961

 

Československá socialistická republika

1961 - 1990

V letech 1974 -1992 probíhala obnova fasád, reinstalace a restaurování interiérů a sbírek.

Československá federativní republika

1990 - 1992

V roce 1991 uplatněny nároky na restituci rodinou Colloredo-Mannsfeld. (Informace o restituci zámku)

Česká republika

1993 - 2003

V letech 1994 - 2000 restaurování arkád zámku, komplexní oprava staveb v údolí Zlatého potoka po povodni v roce 1998.

- červenec 2000 soud rozhodl o vydání 68 obrazů. Jejich novými vlastníky se stali Kristina Colloredo-Mansfeld a Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld. Obrazy zůstaly na základě smlouvy o výpůjčce součástí expozic. (Informace o restituci zámku)

Kristina Colloredo-Mansfeld

2003 - 2007

- 2003 V restituci byl vrácen veškerý nemovitý majetek, sbírky zůstaly v majetku ČR. Návštěvnický provoz nadále zajišťoval Národní památkový ústav. (Informace o restituci zámku)

- 2004 Ústavní soud rozhodl o novém projednání případu restituce zámku. (Text nálezu Ústavního soudu III. ÚS 107/04 a informace o restituci zámku)

Česká republika

2007

- 2007 Nemovitosti vydané rok 2003 převedeny zpět do státního majetku, pod správu Národního památkového ústavu. (Informace o restituci zámku)

 

- 2010 Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld si po vzájemné dohodě odvezl ze Státního zámku Opočno více jak 20 obrazů vydaných do jeho vlastnictví roku 2000 a následná reinstalace expozic v duchu historického uspořádání. (Informace o restituci zámku)

Restaurování obrazů.

 

- 2011 rozšíření expozice o „pánskou koupelnu“, restaurování obrazů, zahájení inventarizace a ozdravení zámeckého parku.

 

- 2012 rozšíření expozice o „apartmá Kinských“, opravy střešní konstrukce jízdárny, další etapa ozdravení parku, restaurování exponátů.

 

- 2013 Kristina Colloredo-Mansfeld odvezla ze Státního zámku Opočno 34 obrazů vydaných do jejího vlastnictví roku 2000, následná reinstalace expozic. (Informace o restituci zámku)

Restaurování, zpracována projektová dokumentace revitalizace zámeckého letohrádku.

 

- 2014 otevření komerčního prostoru tzv. tabulnice, příprava realizace stavebních úprav dvora kočároven a interiéru jízdárny a revitalizace budovy letohrádku...

- březen 2014 Ústavní soud vyhlásil nález, kterým vyhověl ústavní stížnosti Kristiny Colloredo-Mansfeld. (Text nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2430/13 a informace o restituci zámku)

- říjen 2014 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou povolil obnovu řízení ve věci restituce  nemovitého majetku spravovaného NPÚ na Státním zámku Opočno. (Informace o restituci zámku)

- 2015 udržovací práce na dřevinách v parku

- leden 2015 - Krajský soud v Hradci Králové nevyhověl odvolání Národního památkového ústavu proti povolení obnovy řízení restituční kauzy. (Informace o restituci zámku)

- kvetěn 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zahájil projednávání restitučního sporu o nemovitý majetek spravovaný Národním památkovým ústavem na Státním zámku v Opočně. (Informace o restituci zámku)

- září 2015 - Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou zamítl žalobu Kristiny Colloredo-Mansfeld ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na Státním zámku Opočno. (Informace o restituci zámku)

 

- 2016

- březen 2016 - Krajský soud v Hradci Králové se začal zabývat odvoláním Kristiny Colloredo-Mansfeld proti rozhodnutí Okresního soudu ze září 2015. Soud byl odročen na 21. 4. 2016. (Informace o restituci zámku)

- duben 2016 - Krajský soud v Hradci Králové zamítl odvolání dědičky původních majitelů Kristiny Colloredo-Mansfeld proti verdiktu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Ten loni přiřkl nemovitý majetek spravovaný NPÚ na Státním zámku v Opočně státu. Kristina C.-M. hodlá dle vyjádření pro média ve snahách o získání majetku pokračovat. (Proti verdiktu lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu.)(Informace o restituci zámku)

- červenec 2016 - Podle zjištění ČTK (z databáze InfoSoud) míří dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeld ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na Státním zámku v Opočně k Nejvyššímu soudu. (Informace o restituci zámku)

- prosinec 2016 - Restituent Jerome Colloredo-Mannsfeld uspěl u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve sporu s Českou republikou o vydání mobiliáře renesančního zámku Opočno na Rychnovsku. Evropský soud konstatoval, že české soudy porušily jeho práva na spravedlivé soudní řízení. Jerome Colloredo-Mannsfeld se na základě rozsudku Evropského soudu bude domáhat obnovy řízení u českých soudů. ČTK o tom dne 16. 12. 2016 informoval advokát Jeromea Colloredo-Mannsfelda Libor Kasl. (Informace o restituci zámku)

 

- 2017

- únor 2017 - Nejvyšší soud odmítl dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeld proti verdiktu Krajského soudu v Hradci Králové, který loni potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. (Okresní soud přiřkl v září 2015 nemovitý majetek spravovaný NPÚ na Státním zámku v Opočně státu). (Informace o restituci zámku)

- duben 2017 - návštěvníkům byla poprvé představena nová podoba orientální zbrojnice (více informací)

- květen 2017 - Kristina Colloredo-Mansfeld podala ústavní stížnost ve věci restituce nemovitého majetku spravovaného NPÚ na státním zámku v Opočně. Její dovolání v únoru odmítl Nejvyšší soud. (Informace o restituci zámku)

- listopad 2017 - Ústavní soud odmítl návrh Kristiny Colloredo-Mansfeldové na obnovu řízení o dvou starších neúspěšných stížnostech. Týkaly se mobiliáře zámku Opočno na Rychnovsku. U soudu ještě čekají na rozhodnutí dva návrhy jejího bratrance Jeroma Colloredo-Mannsfelda, jenž se taktéž domáhá obnovy řízení. (Dle ČTK z usnesení v justiční databázi a od mluvčí soudu. Otevřít usnesení.) (Informace o restituci zámku)