Expozice a sbírky

Expozice

Interiéry zámku prošly v průběhu století celou řadou úprav. Jejich podoba i zařízení se měnily spolu s vkusem a potřebami šlechtických majitelů. Přesto se na opočenském zámku dochovalo mnoho kvalitně a s vytříbeným stylem upravených interiérů.

Poslední reinstalace sbírek proběhla na konci roku 2021 a začátkem roku 2022.  S návštěvnickou sezónou 2022 se zpřístupnilo II. patro zámku, které po dlouhé roky sloužilo jako depozitář nábytku, obrazů, zbraní, nádobí atd.  I. i II. zámecké patro se navrátilo do podoby života na přelomu 19. a 20. století.

Prohlídkové trasy zahrnují:

I. patro zámku: africkou síň, koupelnu, ložnici, salón a pracovnu knížete, jídelnu, reprezentační salón, hernu, koupelnu, oblékárnu, ložnici a salón kněžny, ložnici a salón Jeronýma, ložnici Berthy, snídaňový pokoj, malou a velkou obrazárnu, knihovnu a hostinské apartmá rodiny knížete Rudolfa Kinského.

II. patro zámku: pokoj Ernestiny Karoliny, koupelnu, oblékárnu a ložnici apartmá Trauttmansdorffů, mantovský pokoj, oblékárnu a hostinské apartmá Schönburg – Hartensteinů, pokoj vychovatelky, dívčí pokoj, pokoj Fridricha, Weikharda, Jeronýma ml. a Josefa ml., učebnu, rodové muzeum, rytířský a lovecký sál.

 

Zámecké sbírky Historické zbraně

Unikátem opočenského zámku je bezesporu rozsáhlá sbírka historických zbraní a zbroje, patřící k nejvýznamnějším v České republice.

Na sklonku 19. století, čerstvý majitel zámku kníže Josef II. Colloredo – Mannsfeld soustředil rozsáhlou sbírku zbraní do dvou sálů druhého patra zámku (rytířský a lovecký sál). Sbírka obsahuje více jak 2000 exponátů, čímž se řadí mezi největší sbírky zbraní na českých hradech a zámcích.

K nejhodnotnějším exponátům sbírky patří zbraně palné; práce renomovaných puškařů (Kuchenreiter, Zellner, Cominazzo, Poser, Lebeda, Nowotný, Procházka aj.) v loveckém sále. Řadou kvalitních exemplářů jsou zastoupeny lovecké tesáky, nechybí ani kuše renesanční éry, pozdně gotická kopí a trofeje ulovené zvěře.

Nejpočetnější je pak kolekce evropských vojenských zbraní soustředěná do sálu rytířského. Plátové zbroje šlechtické i žoldnéřské, kordy toledské či solingenské produkce, doutnákové muškety, pistole ze 16. století, sbírka popravčích mečů německé a francouzské provenience a mnoho dalšího.
 
Sbírku historických zbraní můžete zhlédnout při návštěvě 2. patra zámku.
 

 

Obrazy

Roku 1895 byla na Opočno soustředěna colloredo-mansfeldská sbírka obrazů. Její historie sahá do 18. století, katalog sestavený roku 1929 čítá 471 položek. Dva sály, nedávno reinstalované v duchu původního uspořádání, skýtají zejména barokní italská díla. Opočno se díky sběratelské vášni posledních majitelů chlubí pracemi mistrů, jakými byli například Giacomo del Po nebo Andrea Vaccaro.

K významným malbám patří kupříkladu oboustranné plátno (z období kolem roku 1700) Madona s Ježíškem, křížem a svatým Štěpánem, na straně reverzní pak Panna Marie Ochranitelka od malíře Giuseppe Bartolomea Chiariho, Madona s dítětem a malým Janem Křtitelem vztahovaná k Florenťanovi Andreovi del Sarto, Kristus mezi učenci následovníka Hieronyma Bosche, náhrobní renesanční obraz Žerotínský epitaf z roku 1575 zobrazující Barboru z Bibrštejna a Jana Jetřicha ze Žerotína v interiéru opočenského kostela nacházejícím se před zámkem a mnoho dalších.

Sbírku obrazů můžete zhlédnout při prohlídce 1. patra zámku.

Fotogalerie sbírek obrazů

 

Etnografické kolekce
Součástí prohlídky jsou i etnografické sbírky (umístěné v africké síni a v rodovém muzeu) získané především nákupem během dobrodružných cest majitele zámku knížete Josefa II. Colloredo-Mannsfelda; mimo jiného exponáty z „mahdistického povstání“ v Súdánu, trofeje africké a severoamerické zvěře (lvů, levhartů, buvolů, antilop nebo medvědů), oblečení, keramika a košíkářské práce Indiánů, předměty denní potřeby afrických kmenů.
 
 

 

dále pak...

...10 000 svazků knih sbírky Colloredo-Mannsfeld, sbírky historického skla a porcelánu a místnosti, které ukazují kulturu bydlení, zejména nábytek, pokoje pro hosty.