Expozice a sbírky

Expozice

Interiéry zámku prošly v průběhu století řadou úprav. Jejich podoba i zařízení se měnily spolu s vkusem a potřebami uživatelů. Přesto se na opočenském zámku dochovalo mnoho kvalitně a s vytříbeným vkusem upravených interiérů.

Prohlídkové trasy zahrnují: etnografickou halu (africké a indiánské sbírky), kapli, pracovnu, pánskou ložnici, kuřácký salónek, jídelnu, reprezentační salón, hernu, koupelnu, oblékárnu, dámskou ložnici a pokoje pro hosty, obrazárny, knihovnu, orientální zbrojnici, lovecký sálrytířský sál. Od roku 2012 lze (v rámci prohlídky celého zámku) zhlédnout tzv. „apartmá Kinských“. Jedná se o dva pokoje instalované podle starých seznamů mobiliáře v duchu 1. pol. 19. století s unikátním oboustranným obrazem Madony G. B. Chiariho.

 

Sbírky

Sběratelství má v českých zemích tradici dlouhou více než 400 let. Sbírky císaře Rudolfa II. Habsburského nabyly světového významu. Zlatou dobou českého sběratelství byl počátek 18. století, kdy mnohé šlechtické sbírky dosáhly svého vrcholu. Obrozenecké hnutí a r. 1796 založená Společnost vlasteneckých přátel umění, přispěly k alespoň částečné záchraně rozprodávaných sbírek.

 

Historické zbraně

Unikátem opočenského zámku je bezesporu rozsáhlá sbírka historických zbraní a zbroje, patřící k nejvýznamnějším v České republice.

Iránská přilba

Obr.: Íránská přilba, 18. století
Orientální zbrojnice představuje návštěvníkům zbraně japonské, čínské, barmské, thajské, indonéské, indické, íránské, turecké i jiných mimoevropských kultur.

 

Lovecký sál

Obr.: Lovecký sál
K nejhodnotnějším exponátům zbrojnic patří zbraně palné; práce renomovaných puškařů (Kuchenreiter, Zellner, Cominazzo, Poser, Lebeda, Nowotný, Procházka aj.) v loveckém sále. Řadou kvalitních exemplářů jsou zastoupeny lovecké tesáky, nechybí ani kuše renesanční éry, pozdně gotická kopí a trofeje ulovené zvěře.

 

Rytířský sál

Obr.: Rytířský sál
Nejpočetnější je pak kolekce evropských vojenských zbraní soustředěná do sálu rytířského. Plátové zbroje šlechtické i žoldnéřské, kordy toledské či solingenské produkce, doutnákové muškety, pistole ze 16. století, sbírka popravčích mečů německé a francouzské provenience a mnoho dalšího.
 

 

Obrazy

Obrazárna

Obr.: Obrazárna - velký sál
Roku 1895 byla na Opočno soustředěna colloredo-mansfeldská sbírka obrazů. Její historie sahá do 18. století, katalog sestavený roku 1929 čítá 471 položek. Dva sály, nedávno reinstalované v duchu původního uspořádání, skýtají zejména barokní italská díla. Opočno se díky sběratelské vášni posledních majitelů chlubí pracemi mistrů, jakými byli například Giacomo del Po nebo Andrea Vaccaro.

K významným malbám patří kupříkladu Madona s Ježíškem a malým Janem Křtitelem vztahovaná k Florenťanovi Andreovi del Sarto, Ježíš mezi učenci následovníka Hieronyma Bosche, náhrobní renesanční obraz Žerotínský epitaf nebo oboustranně malované plátno Panna Marie Ochranitelka/Madona s Ježíškem, křížem a svatým Štěpánem vytvořené Giuseppem Bartolomeem Chiarim.

Fotogalerie sbírek obrazů

 

Etnografické kolekce

Strážní figura

Obr.: „Mgulu-ngulu“, strážní figura kmene Bakotů
Součástí prohlídky jsou i etnografické sbírky získané především nákupem během dobrodružných cest majitele zámku Josefa Colloredo-Mannsfelda; mimo jiného exponáty z „mahdistického povstání“ v Súdánu, trofeje africké a severoamerické zvěře (lvů, levhartů, buvolů, antilop nebo medvědů), oblečení, keramika a košíkářské práce Indiánů, předměty denní potřeby afrických kmenů.
 
 

 

Liber cronicarum

Obr.: Liber cronicarum, 1493

Z dalšího...

...jmenujme 10000 svazků colloredo-mannsfeldské knihovny, sbírky historického skla a porcelánu nebo prostory přibližující zejména vybavením nábytkem kulturu bydlení -  hostinské pokoje a tzv. apartmá Kinských.

Fotogalerie sbírek skla porcelánu a keramiky

Fotogalerie sbírek nábytku

Fotogalerie tapiserií, oblečení a textilií