Informace pro návštěvníky

Parkování

UPOZORNĚNÍ!

V Opočně došlo v roce 2011 ke změně dopravní situace v důsledku zavedení pěší zóny v centru města - konkrétně v ulicích Kodymova, Charouzova, Vorlova, Hradební a Zámecká a na celém Trčkově náměstí. PARKOVIŠTĚ U ZÁMKU BYLO ZRUŠENO!

 

Parkování osobních automobilů

 

Parkovací plochy na Kupkově náměstí

(cca 250 m od zámku, od pondělí do pátku je část parkovacích míst s časovým omezením na 2 hod.)

Obr.: Parkoviště pro osobní automobily

Doporučujeme nedaleké parkoviště u zimního stadionu (viz níže)!

 

PARKOVÁNÍ ZÁJEZDOVÝCH AUTOBUSŮ

 

1) Parkoviště u zimního stadionu

(Doporučujeme - cca 450 m od zámku, zdarma, velká kapacita, bez časového omezení, vhodné pro autobusy i osobní vozy)

Parkoviště u zimního stadionu - mapa nejvhodnější trasy pro autobusy

Parkoviště u zimního stadionu - mapa nejvhodnější trasy pro automobily
 

 

2) Parkoviště u prodejny Coop

Po vyložení pasažérů na Kupkově náměstí (cca 250 m od zámku) lze autobusy též zaparkovat u prodejny Coop. Na Kupkově náměstí je povoleno po dobu nezbytně nutnou pro nástup a výstup zastavit na stáních pro linkové autobusy (před Informačním centrem, zejména na stání č. 4.)

Přístupnost

Zájezdy hendikepovaných si mohou vyzvednout povolenku vjezdu do pěší zóny na Informačním centru Opočno. (Platí pouze v provozní době IC.)

Zámek Opočno není bezbariérovou památkou. Ze zpřístupněných místností je bezbariérově dostupná pouze úvodní "Africká síň" s africkými sbírkami. Bariérou prohlídky zámeckých interiérů prvního a druhého patra jsou schodiště a schody.

Vstup na návštěvní okruhy s vodicím či asistenčním psem je možný.

Toaleta pro osoby se sníženou pohyblivostí je součástí sociální zázemí pro návštěvníky na I. nádvoří.

Bez bariér jsou obě zámecká nádvoří. Návštěvníci vstupují do areálu z Trčkova náměstí. Povrch přístupové cesty od vstupní brány a I. nádvoří zámku je rovný a pevný, vysypaný jemným štěrkem. II. nádvoří je vydlážděno rovnými kamennými deskami. Při vstupu pod arkádové ochozy je nutné překonat nízký schod (do 10 cm). 

Hendikepovaní návštěvníci na invalidním vozíku mají možnost prohlédnout si zámecký park s exteriéry oranžérie, míčovny a letohrádku. Vstup do parku z nádvoří je řešen schodištěm - bezbariérově je možné vstoupit do parku ze Zámecké ulice.

Stručný popis expozic (ve 4 jazycích) ke stažení

 

Více informací:

Zvířata

Prohlídka zámku se psem

Prohlídku expozic lze po domluvě absolvovat se psem malého plemene. Pes nesmí jakýmkoliv způsobem narušovat průběh prohlídky (nebo dokonce ohrožovat svoje okolí.)

Majitel psa musí zajistit:

- nahlášení psa v pokladně

- umístění psa v přepravní tašce nebo boxu po celou dobu prohlídky

 

Prohlídka nádvoří a parku se psem

Veškeré venkovní prostory areálu jsou pro návštěvníky se psy přístupné. Zakázán je volný pohyb psů bez vodítka!

Cyklisté

Pro cyklisty jsou k dispozici stojany na kola na I. nádvoří zámku.

Je zakázáno jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). 

Pro děti

Dětem doporučujeme zejména prohlídku zámeckého parku. Pro kočárky je park přístupný ze Zámecké ulice.

V sociálním zázemí pro návštěvníky je možné využít přebalovací pult.

Občerstvení

Ve městě Opočně je dobrá dostupnost občerstvení a restaurací.