Průzkumy památek I/2014

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP středních Čech

Jazyk:

česky

Počet stran:

160

200 Kč

skladem

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

Úvodník

 • Květa Křížová: Historické fondy hradů a zámků v České republice

Studie

 • Robert Šimůnek: Prospekty českých panství Sibylly Augusty Bádenské (1716)

 • Vladislav Razím: K stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna

 • Jan Kypta, Milan Sýkora: Předhradí a předpolí hradu Hasištejna | Zemní fortifikace předsunuté bašty a stopy další zástavby

 • Kateřina Adamcová: Geneze a proměny mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v období baroka v Čechách

Materiálie

 • Petra Matějovičová, Šárka Radostová: Slonovinová soška Madony z Olešnice – Přírůstky středověkého památkového fondu

 • Miroslav Kovář: Terakotový svorník z nepomuckého kláštera

 • Petra Dohnalová, Miroslav Navrátil: Nová zjištění k vývoji krovů kostela sv. Mikuláše v Pouzdřanech

 • Lenka Šabatová: Lovecký zámeček v Lednici – architektonická a funkční proměna voluptuární stavby

 • Michal Novotný: Kolonie Společnosti pro stavbu dělnických obydlí v Praze (Smíchov, Bubny)

 • Adéla Dorňáková: Obchodní domy Baťa v Praze

Recenze

 • Ivan Minář: Jan Kuča, Venkovské stavby na jižním Podhorácku

 • Alena Nachtmannová: Lenka Vaňková – Veronika Pilná: Metodika datování a interpretace potrétů 16.–18. století pomocí historické módy

 • Pavel Kroupa: Johann Josef Böker – Anne-Christine Brehm – Julian Hanschke – Jean-Sébastien Sauvé, Architektur der Gotik Rheinlande. Ein Bestandskatalog der mittelalterlichen Architekturzeichnungen mit einem Beitrag von Peter Völkle über die Zeichentechnik der Gotik


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše Všeobecné obchodní podmínky