Monumentorum Custos 2008

Podrobné informace

Kategorie:

Monumentorum custos

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Počet stran:

110

catalog Tištěná verze

0 Kč

Rozebráno

Časopis pro památky severozápadních Čech. (Na ÚOP v Ústí nad Labem možno získat výtisky pro knihovní fondy.)

Obsah:

Studie

 • Vít HONYS:
  K otazníkům nad křemýžskými varhanami, s. 3-12.
  Průzkum významného nástroje v průběhu restaurování.
 • Jiří BUREŠ:
  Sakrální vitraje Teplicka, s. 13-20.

Materiálie

 • Kamil PODROUŽEK:
  Černá kuchyně v patře domu čp. 80 v Litoměřicích. Užití a význam operativního průzkumu a dokumentace, s. 21-26.
 • Jan FRUNDL:
  Skalní mlýn Štampach, s. 27-32.
  Relikty objektu, zčásti vysekaného ve skále.

Zahrady

 • Dana HLADÍKOVÁ:
  Historická zahrada jako delikatesa..., s. 33-34.
  K možnostem ochrany historických zahrad v nynější době.

Zaniklé památky

 • Mirjam SKOUMALOVÁ:
  Areál zámku čp. 1 v Ahníkově, okres Chomutov, s. 35-38.

Obnovy památek

 • Petr HRUBÝ:
  Obnova zámeckého areálu v Libouchci, s. 39-40.
 • Vít HONYS:
  Restaurování bočního oltáře Pražského Jezulátka z kostela sv. Vavřince v Kostomlatech, s. 41-42.

Městské památkové rezervace

 • Lucie RADOVÁ:
  Městská památková rezervace Žatec, s. 43-46.
  Problematika památkové péče. Aktuální opravy památek.
 • Lucie RADOVÁ:
  Městská památková rezervace Litoměřice, s. 47-48.
 • Stanislav FLESAR:
  Městská památková rezervace Úštěk, s. 49-50.

Hrady a zámky

 • Dana PRŮCHOVÁ, Pavel PRŮCHA:
  Nově budované expozice na zámku v Duchcově, s. 51-54.

Semináře, konference, akce

 • Martin KRSEK:
  Ústí-Aussig.net, s. 55-56.
  Databáze prezentovaná na webu obsahuje dokumentaci staveb ve městě a okolí především z 19. a z první poloviny 20. století. Autoři sledují také současné osudy významných staveb a čtenářům nabízejí zajímavě zpracované tématické přehledy.
 • Kamil PODROUŽEK:
  Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP, s. 56-57.
 • Jan PEER:
  Technické zázemí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, s. 57-58.
 • Alžběta KRATOCHVÍLOVÁ:
  7. konference sdružení pro SHP, s. 59.
 • Jáchymovské memorandum, s. 60.