Discount

Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice. Britanika & Liechtensteiniana

Detailed information

Year:

2016

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

300

ISBN:

978-80-87967-05-8

catalog printed-publication

750 Kč100 Kč

in stock

Buy

Záměrem publikace je seznámení odborné a laické veřejnosti se sbírkami ve správě Národního památkového ústavu, konkrétně s částí konvolutu sbírek na státním zámku v Lednici na Moravě. Volně navazuje na publikaci s názvem Italika zaměřenou na italskou část zdejší sbírky a pokračuje v identifikaci a interpretaci dosud blíže nepopsaného a nezpracovaného fondu. Aktuálně zhodnocuje materiál, jehož provenience a lokální určení souvisí s Britskými ostrovy a projevuje se v mnoha technicky a tematicky odlišných souborech, dokumentujících historické objekty, dobovou uměleckou a architektonickou produkci či různé příklady řemesel a technologických možností. Druhá část materiálu se zaměřuje na sběratelské, výstavní, rekonstrukční, restaurátorské a podnikatelské akce lichtenštejnské dynastie ve střední Evropě. Prezentace a komparace materiálů může v tomto případě výrazným způsobem prohloubit v odborné literatuře dosud předpokládané souvislosti ideového čerpání z britského kulturního prostředí.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)