Opočenská deska (výstava)

Výstava dokumentující průzkum a restaurování významného opočenského obrazu.

"Opočenská deska" neboli malba Dvanáctiletý Ježíš v chrámu znázorňuje scénu z Nového zákona, kdy Panna Maria nalézá malého Ježíše, diskutujícího s židovskými učenci o otázkách víry.

Před několika lety byl proveden restaurátorský průzkum obrazu, během něhož byla objevena zamalovaná klečící figura, pravděpodobně donátora.

Zřejmě se jedná o nejstarší dochovanou variantu malby následovníka vynikajícího nizozemského malíře Hieronyma Bosche. Dendrochronologický průzkum podkladovou desku obrazu datoval asi dvacet let po smrti tohoto autora. Nedošlo tak k potvrzení domněnky, že by se mohlo jednat přímo o Boschův originál.

Přestože nebylo autorství věhlasného mistra potvrzeno, je Kristus mezi učenci vynikající nizozemskou malbou z poloviny 16. století a nepochybně jeden z nejzásadnějších exponátů opočenských sbírek.

Zpět