Pozor! Dopravní omezení ve městě Opočně 2. až 4. 8. 2019

Státní zámek Opočno

Upozorňujeme návštěvníky zámku, že v době konání tradiční pouti Porcinkule bude ve městě Opočně omezena doprava a parkování.

Ve dnech 2.  až 4. 8. 2019 doporučujeme využít jedno ze dvou provizorních záchytných parkovišť (mapa).

S případnými dotazy se prosím obracejte na telefon 494 668 211 (Informační centrum Opočno)

Další informace
(zdroj: web města Opočna http://www.opocno.cz/)

Od pátku 2. srpna 2019 7:00 bude uzavřeno Kupkovo náměstí a historická část Opočna pro osobní dopravu. Obslužnost historické části Opočna bude umožněna pouze Kodymovou ulicí. Linkové autobusy budou ještě na Kupkově náměstí stavět.

Od soboty 3. srpna 2019 6:00 do neděle 4. srpna 2019 20:00 bude centrum města uzavřeno pro veškerou dopravu. Objízdná trasa na Dobrušku bude v obou směrech vedena přes Pulice (mapa objízdné trasy). Záchytná parkoviště pro návštěvníky města a Porcinkule budou umístěny v ulicicích Na Olivě a U Broumaru (mapa).

V sobotu 3. srpna a v neděli 4. srpna 2019 nebudou přes Kupkovo náměstí projíždět ani autobusy (autobusy nebudou stavět u hřbitova ani na Kupkově náměstí ani v Dobrušce u KBA Grafitec). Náhradní autobusová zastávka pro oba směry (z a do Dobrušky) bude umístěna v Nádražní ulici u budovy Policie ČR (mapa).

Z pátka na sobotu a ze soboty na neděli budou rozšířeny noční spoje na Dobrušku a České Meziříčí.

Prosíme, parkujte tak, aby vozidla nebránila průjezdu ostatních vozidel a zejména vozidel složek integrovaného záchranného systému.