Co přinesl rok 2019

Nádvoří opočenského zámku na počátku 20. století

Loňský rok na opočenském zámku. Jaký byl?

Nový kastelán

V průběhu roku ukončil na zámku pracovní poměr Ing. Josef Jirák, který jej ve funkci kastelána vedl více jak třicet let. Od 1. ledna 2019 byla správa opočenského zámku svěřena Mgr. Tomáši Kořínkovi (odkaz).

 

Nový pracovníci obsadili místa pracovníka pro styk s veřejností, technického pracovníka, zahradníka a uklízečky. Referent majetkové správy a správce depozitáře přešli do nových zařazení z jiných pracovních pozic.

 

Návštěvnost

Prohlídky na opočenském zámku absolvovalo v loňském roce 49464 návštěvníků. Jsme moc rádi, že neklesá zájem o naši základní službu - průvodci komentované prohlídky expozic. Velice děkujeme!

 

Kulturní akce

Zámek nezanedbával ani doprovodné kulturní akce. Novinkově byly zavedeny prohlídky běžně nepřístupných míst zámku, noční prohlídky bez průvodce s ochutnávkou historických pokrmů, prohlídky zbrojnic s rozšířeným výkladem...

 

... nebo pohádková představení pro děti v zámeckých "komnatách".

 

Pokračování se dočkaly i tradiční akce jako Svátky růží, velikonoční výzdoba nebo výstavy běžně nevystavovaných exponátů.

 

Zámek se stal i dějištěm akcí jiných pořadatelů. Divadelních a hudebních produkcí na nádvoří (Strašidlo cantervillské, Filharmonie Hradec Králové)... 

 

...festivalů (Renesance Opočno, F. L. Věk), dětských akcí (Dětská míle, pohádkový les) či koncertů v obrazárnách (Letní interpretační kurzy).

 

V neposlední řadě pak dvaapadesátého ročníku evropsky významného Národního setkání sokolníků s mezinárodní účastí.

 

Návštěvnost hlavních kulturních akcí:  Velikonoční výzdoba: 1584, Svátky růží: 2709, , Noční prohlídky bez průvodce: 521, Pohádka na zámku: 498, Mimořádné prohlídky běžně nepřístupných míst: 365, Pistole z opočenských depozitářů (v rámci prohlídek zbrojnic): 9696

Celkem navštívilo kulturní akce sezóny 2019 přes 20 tisíc návštěvníků.

 

Údržba

Největší loňskou investiční akcí bylo odbahnění obou rybníků v parku. Na akci se významnou měrou podíleli: místní rybářská organizace, krajská rybářská organizace, město Opočno, Technické služby města Opočna a rybářství Kolowrat. Bez těchto partnerů bychom akci nezrealizovali! Všem jmenovaným velice děkujeme!

 

V průběhu celého roku probíhaly udržovací práce v parku. V první řadě kácení modřínů zničených suchem a kůrovcem. Postupně byly odstraňovány náletové dřeviny, túje z I. nádvoří, opravovány ohradní zdi, vysazeny nové stromy u  letohrádku, kultivovány keře v horní části parku a opraveno jezírko u palmového skleníku. Velice děkujeme všem občanům Opočna, kteří nám pomohli s podzimním úklidem parku!

 

Dále byl zpevněn krov nad konírnami, zásahy si pro nepřízeň počasí vyžádal i střešní plášť, v běhu jsou přípravné práce na rekonstrukci střechy letohrádku. Vyměněna byla část žlabů na zámecké budově.

 

Kompletního vyklizení se dočkala půda nad hlavní budovou, kterou v budoucnu nepochybně otevřeme návštěvníkům. Důkladný úklid a udržovací práce proběhly i v tzv. spojovací chodbě, bývalé kuchyni a letohrádku, které byly v říjnu mimořádně zpřístupněny veřejnosti.

 

Na arkádovém nádvoří započaly první práce, které mají prostoru vtisknout podobu z počátku 20. století. Těšíme se na nové záhony květin a ornamenty z okrasných dřevin.

 

Ve druhém patře zámecké budovy bylo v místnostech budoucí nové expozice zahájeno čištění stropů.

 

Péče restaurátorů se dočkaly i vybrané kusy mobiliáře - zejména nábytek a textilie. Konzervace se dostalo i lafetám dvou děl, která se v budoucnu vrátí na své původní umístění na nádvoří. Hned po ukončení návštěvnické sezóny se zaměstnanci zaměřili na ošetření exponátů z loveckého a rytířského sálu.

 

Zřízena byla nová údržbářská dílna v bývalé konírně.

 

Doplněno bylo vybavení dílen nářadím a technického zázemí zahrady, zakoupen byl traktor s příslušenstvím.

 

Natáčení

Exteriéry i interiéry opočenského zámku posloužily tvůrcům filmů o Boženě Němcové, Františku Kupkovi či norské královské rodině.

 

Zápůjčky

Filmařům byl zapůjčen mobiliář pro natáčení pokračování minisérie Marie Terezie České televize a chystanému životopisnému snímku o L. v. Beethovenovi.

 

Vybrané exponáty z okruhu historických zbraní byly zapůjčeny na výstavy kolegům z muzeí v Jaroměři a Písku. Zámek obohatil svými sbírkovými předměty výstavu Spravedlnost bez bázně konanou v Oblastní galerii v Liberci v rámci programu Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech

 

Na úspěšný rok bychom rádi navázali i letos. Pilně připravujeme nové expozice, opravy drobných staveb v parku, úpravu hlavního nádvoří a rekonstrukci střechy letohrádku. Novinkové kulturní akce obhájily vysokou návštěvností do budoucna svou existenci a další novinky chystáme. Můžete se těšit na muzikálová představení, strašidelnou výstavu pro děti, letní kino na nádvoří, mimořádné prohlídky dalších nepřístupných prostor nebo komentované prohlídky depozitáře zbraní.

Závěrem velice děkujeme všem, kteří nás v roce 2019 podporovali a navštívili naše expozice či kulturní akce. Velice si Vaší přízně vážíme!