Novinkovou část expozice - apartmá Kinských si prohlédli první návštěvníci

Od samého rána první červnové soboty neprojevoval v pokladně zámku téměř nikdo z návštěvníků zájem o II. návštěvnický okruh. Nelze ho totiž rozšířit o nově zpřístupněné apartmá Kinských, instalované podle starých seznamů mobiliáře do vzhledu 1. poloviny 19. století. Premiérové provázení dvojice pokojů přineslo milé překvapení v podobě vysoké návštěvnosti. Opočenské expozice včera přilákaly na červen nadprůměrných 242 návštěvníků!

V prostorách apartmánu je možno zhlédnout unikátní oboustranně malovaný obraz italského barokního mistra tvořícího především v Římě, Giuseppe Bartolomea Chiariho. Rozměrná olejomalba (261 x 187 cm) s náboženským motivem Madony s Ježíškem, křížem a svatým Štěpánem na straně jedné a Panny Marie Ochranitelky na straně druhé je mimořádně cenným a hodnotným dílem sloužícím v minulosti patrně v procesích či jako oboustranně malované oltářní plátno.

V rámci českých veřejných i soukromých sbírek nemá dílo srovnání, obdobnou paralelu nenalezneme ani v předních evropských galeriích či muzeích.

Oboustranný obraz je prezentován způsobem odpovídajícím jeho specifickému uměleckému pojetí, a to ve speciálně vyrobeném vitrínovém stole doplněném zrcadly.

Informace o provozu apartmánu

Chiariho madona v reportáži ČT

Fotogalerie z vernisáže