Stavební akce - střecha jízdárny

Se začátkem nového měsíce započaly práce na střeše zámecké jízdárny. Cílem největší investiční akce tohoto roku je jak obnova krovu, tak výměna střešní krytiny.

Krov jízdárny pochází z období kolem roku 1850 a je zajímavou ukázkou smíšené konstrukce, v níž se vedle dřevěných trámů uplatňují ocelová táhla.

Bližší informace o akci a fotografie v článku Rychnovského deníku

Jízdárna