Devadesát nových exponátů v opočenské orientální zbrojnici.

V závěru roku 2016 byly Náprstkovu muzeu asijských, afrických a amerických kultur navráceny exponáty, které měl státní zámek Opočno dlouhodobě zapůjčeny pro prezentaci v tzv. orientální zbrojnici. Správa zámku následně přistoupila k doplnění expozice, tentokráte s využitím prakticky výhradně opočenských sbírkových předmětů.

Nová instalace tak dává mnohem přesnější představu o sběratelském zaměření někdejších majitelů a návštěvníkovi představuje sbírku de facto v plném jejím rozsahu.

V koncepci nového uspořádání exponátů bylo mimo jiné zohledněno scelení v historii rozdělených sbírkových souborů (zejména součástí indo-perských zbrojí), zcela novinkové je oddělení zbraní severoafrických. Do zbrojnice bylo přesunuto 90 sbírkových předmětů, z nichž většina byla doposud uložena v depozitářích.

Orientální zbrojnice byla roku 1982 zřízena v prostoru někdejšího skladiště, sousedícího s opočenskými historickými sály zbrojnic. Její vybudování bylo motivováno snahou o odborné uspořádání a vhodnou prezentaci sbírky zbraní a zbroje neevropského původu, které byly roztroušeny v expozici a často mylně určeny zanikaly v neodpovídajících podmínkách.

V roce 1971 byla započata spolupráce s Náprstkovým muzeem, jejíž součástí bylo odborné zhodnocení a katalogizace mimoevropských sbírkových fondů v památkových objektech Východočeského kraje, jehož jednu z nejcennějších kolekcí tohoto druhu tvoří fond opočenského zámku. Přes velmi kusé archivní údaje o původu orientálních zbraní se podařilo mnohé identifikovat, expozice byla odborníky muzea utříděna a opatřena tištěným informačním popisem mobiliáře.

Některé vystavené předměty přesahují svým významem a unikátní uměleckou i dokladovou hodnotou hranice státu. Jedná se zejména o soubory předmětů z jihovýchodní Asie - jako je sbírka chladných zbraní z Barmy a Thajska nebo dva tisíce let starý buben dongsonské kultury.

Z novinkových exponátů představujeme alespoň trojici následujících:

Prachovnice zdobená loveckými výjevy v reliéfním provedení. Řezba ve slonovině. Mughalské období. Indie, 17. století.

 

Nimča. Šavle arabského původu vyskytující se zejména v Maroku. Čepel evropská. Jílec ze žluté a bílé mosazi zdobený rytými arabeskami a geometrickým dekorem v kartuších (technika niello).

 

Indická přílba. Ocel zdobená zlatou a stříbrnou tausií.

 

Orientální zbrojnici bude možné zhlédnout od 1. dubna 2017 v rámci I. okruhu nebo prohlídky celého zámku (III. okruhu). Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Související novinky