K dostání je nová kniha na téma opočenské zámecké zbrojnice

Matouš Jirák, Milan Junek - Scheurerův lístkový katalog - opočenská sbírka zbraní (kritický katalog)

Informace a ukázky z knihy „Scheurerův lískový katalog - opočenská sbírka zbraní. Kritický katalog.“

Autoři Matouš Jirák a Milan Junek se v publikaci zabývají kolekcemi zbraní a zbroje Státního zámku Opočno ve vztahu k jejich katalogizátorovi Juliu Ernstu Scheurerovi a prezentují výsledky výzkumu unikátní ručně ilustrované kartotéky opočenské zbrojnice vytvořené Scheurerem v první třetině 20. století.

Kapitoly knihy a jejich stručný obsah

1. Pět století sběratelství na zámku v Opočně

historie opočenského zámku ve vztahu ke sběratelství, sběratelské zaměření původních majitelů

2. Julius Ernst Scheurer a jeho lístkový katalog

osobnost a odborné působení J. E. Scheurera, charakteristika dochované části ilustrované lístkové kartotéky, výsledky jejího výzkumu

3. Opočenská sbírka zbraní a její složení

představení jednotlivých sbírkových okruhů, významné exponáty, stručná historie instalací zbrojnice, historické fotografie expozic

4. Kritický katalog

výsledky porovnávání současné evidence mobiliáře se 1757 dochovanými lístky Scheurerovy ilustrované kartotéky, stručný popis více jak 1430 v kartotéce zanesených opočenských exponátů, původem opočenské exponáty mimo dnešní sbírku

5. Literatura a prameny

6. Obrazový katalog

fotografie 85 kusů exponátů zbrojnice a reprodukce jejich kartotéčních lístků

Prodejní místa:

Vydavatel: NPÚ, ÚOP v Josefově
Jazyk: česky (resumé anglicky, historické materiály německy)
Počet stran: 303
ISBN: 978-80-7480-086-3
Publikace vznikla v rámci plnění výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, dílčího úkolu „Pět století sběratelství na zámku v Opočně“, financovaného z podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO, projekt 99H3062130).