Články o opočenských sbírkách

Ve Zprávách památkové péče vyšly tři články týkající se opočenského mobiliárního fondu. Konkrétně zbrojnic, obrazáren, etnografických kolekcí a knihovny.

Mgr. Matouš Jirák – Milan Junek: „Julius Scheurer a Opočno“

Anotace: Příspěvek odkrývá průběh první systematické katalogizace opočenské sbírky zbraní a zbroje, kterou z popudu Josefa Colloredo-Mannsfelda (1866–1957) v první třetině 20. století prováděl vídeňský znalec Julius Ernst Scheurer († 1937). Publikuje též v Opočně dochovaný vzácný znalcův portrét. Vývoj sbírky je sledován od nejstarších dochovaných barokních soupisů, přes monumentální katalogové dílo Scheurerovo až k současnému stavu poznání.

Mgr. Matouš Jirák: „Mezi teorií a praxí: František Horčička a Opočno“

Anotace: Příspěvek se zabývá činnosti malíře, restaurátora a správce obrazových sbírek Colloredo-Mansfeldů, Františka Horčičky (1776–1856), který byl autorem prvního inventáře obrazové sbírky, soustředěné později do obrazáren a expozic zámku v Opočně. Vyjmenovány jsou i některé předešlé barokní soupisy, převážně účelově vzniklé. Horčičkův inventář z roku 1829 se stal základem pro další katalogy, včetně současné databáze CastIS. V Opočně se však dochovaly i tři portréty, jimž lze na základě stylových a historických souvislostí přisoudit autorství Horčičky, který do řady děl aktivně zasáhl jako restaurátor, případně falzifikátor, což prokazují restaurátorské průzkumy.

PhDr. Anežka Hůlková – Mgr. Matouš Jirák: „Osobnost sběratele a bibliofila Josefa Colloredo-Mannsfelda“

Anotace: Příspěvek je zacílen na osobnost, která dala podnět ke katalogizaci opočenské sbírky zbraní a revizi a aktualizaci katalogu sbírek obrazových. Josef Colloredo-Mannsfeld (1866–1957) se však sám aktivně podílel na tvorbě sbírek – nejen početnými loveckými trofejemi a nákupy etnografik v Africe a Severní Americe, ale též akvizicemi zbraní a podstatným rozšiřováním zámecké knihovny, kde se převážně projevuje jeho bibliofilské a frankofilní osobní zaměření. Konečně pro výstavní účely adaptuje a rozšiřuje prostory zámku v Opočně, což je zde též stručně rozebráno a zdokumentováno.

Knihu lze zakoupit:

V rámci plnění výzkumného cíle a dílčího úkolu vyšla i kniha:

Mgr. Matouš Jirák – Milan Junek: „Scheurerův lístkový katalog opočenská sbírka zbraní. Kritický katalog.

Články a kniha vznikly v rámci plnění výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, dílčího úkolu „Pět století sběratelství na zámku v Opočně“, financovaného z podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO, projekt 99H3062130).

Související zprávy

K dostání je nová kniha na téma opočenské zámecké zbrojnice

18. 6. 2017 (aktualizováno 27. 3. 2018)

Informace a ukázky z knihy „Scheurerův lískový katalog - opočenská sbírka zbraní. Kritický katalog.“

Devadesát nových exponátů v opočenské orientální zbrojnici.

13. 3. 2017

V závěru roku 2016 byly Náprstkovu muzeu asijských, afrických a amerických kultur navráceny exponáty, které měl státní zámek Opočno dlouhodobě zapůjčeny pro prezentaci...